Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi-Sosyal Antropoloji
Doktora : Ankara Üniversitesi-Sosyal Antropoloji

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : mhakan.turkcapar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri
1. İçgörüsü olan ve olmayan OKB Hastalarının Demografik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması Psikiyatri Uzmanlık Tezi Dr. Nuray Atasoy 2000
2. Somatik Belirtilerle Psikiyatri Polikliniğine Başvuran hastaların psikiyatrik tanıları ve klinik özellikleri Uzmanlık Tezi Dr. M. Fatih Özyurt 2000
3. Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılılarında sosyodemografik klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet İnce 20014. Pozitif psikotik belirtilerin tanılara göre dağılımı Uzmanlık Tezi Dr.A. Betül Okat 2002
5. Alkol Bağımlılığında relapsla ilişkili sosyodemografik ve klinik değişkenler Uzmanlık Tezi Dr. Zuhal Doğruer 2002
6. Alkol Bağımlılığında Bilişsel Özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Dr.Mustafa Uğurlu Tıpta UZMANLIK TEZİ 2006 
7. Reaktif ve Otojen Obsesyonu Olan Okb Hastalarının İçgörü, Bilişsel İçgörü, Klinik Ve Sosyodemografik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması, Dr. Katre Çamlı Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2009
8 Obsesif-Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Metakognisyonların  Karşılaştırılması Dr. Özgür Saygin Solak, Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2009
9 Emosyonel Şemalar Uzmanlık Tezi Dr.Fatih K. Yavuz 2009
10. Şizofrenide Altiplere Göre Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Dr. Nalan Ünlü, Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2010
11. Konversiyon Bozukluğuna Eşlik Eden Kişilik Bozuklukları Ve Çocukluk Çağı Travmaları Ve Disosiyatif Yaşantılar İle İlişkisi, Tıpta UZMANLIK TEZİ  Dr. Ahmet Emre SARGIN, 2011
12. Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanlarda Akıl Yürütme Ve Karar Verme Süreçlerinde “Çıkarımsal Karmaşa” Tipi Akıl Yürütmenin Etkisinin Değerlendirilmesi, Dr. Enis Kayran Tıpta UZMANLIK TEZİ , Ankara 2011
 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Türkçapar H, Örsel S, İşcan EN, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic and nonmelancholic major depression: a comparative study. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 1998,13: 21-27. SCI,
 2. Türkçapar H, Akdemir A, Örsel S, Demirergi N, Şirin A, Kılıç E, Özbay H The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems. Journal of Affective Disorders 1999;54(1-2):101-107. SCI,
 3. Akdemir A, Türkçapar H. Örsel S. Dağ İ. Demirergi N, Özbay H Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry 2001, 42 (2) 161-165 SCI,
 4. Soygüt G, Türkçapar MH Antisosyal kişilik bozukluğunda kişilerarası şema örüntüleri: bilişsel kişilerarası bir bakış. Türk Psikoloji Dergisi 2001, 16(47), 55-66 SSCI,
 5. Akdemir A. Türkçapar H Mania and hypomania with olanzapine use. European Psychiatry. 2004; 19:175-6. 2.isim SCI- E,
 6. Türkçapar H, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Öfke ve Depresyonun İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2004;15(2):119-24.
 7. Türkçapar MH, Özyurt MF, Örsel S, Türkçapar FA, Psychiatric Morbidity In Patients With Pain And Medically Unexplained Symptoms The Pain Clinic 2005; 17:145-151, SCI- E,
 8. Turkcapar, H., Kose, S., Ince, A. and Myrick, H. Beliefs as a Predictor of Relapse in Alcohol-Dependent Turkish Men J Studies on Alcohol 2005; 66:848-852, SCI,
 9. Kapci EG, Uslu R, Turkcapar H, Karaoglan A. Beck Depression Inventory II: evaluation of the psychometric properties and cut-off points in a Turkish adult population. Depression Anxiety. 2008;25(10):104-10. SCI
 10. Uslu RI, Kapci EG, Oncu B, Ugurlu M, Turkcapar H. Psychometric properties and cut-off scores of the Beck Depression Inventory-II in Turkish adolescents. J Clin Psychol Med Settings. 2008 Sep;15(3):225-33. SSCI
 11. S Örsel, H Karadağ, H Türkçapar, AK Kahiloğulları.Diagnosis and classification subtyping of depressive disorders: comparison of three methods Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010; 20(1):57-65 SCI Expanded
 12. Z Hamamcı,EG Kapçı, H Türkçapar İlişki İnançları Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(2):127-132 SCI Expanded
 13. Ak, M., Lapsekili, N., Haciomeroglu, B., Sutcigil, L. Turkcapar, H. (2011), Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. doi:10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x
7.1.14. Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22(2):130-138 (SCI-E) 7. Isim
 1. Ak, M., Lapsekili, N., Haciomeroglu, B., Sutcigil, L. Turkcapar, H. Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2012 85: (3): 260–267 (SSCI 5. isim)
 2. Taymur İ, Türkçapar MH, Özdel K, Sargın AE, Çalışgan L, Zamkı E, Demirel B. Sociodemograhic and cognitive risk factors for acute stress disorder and PTSD after an industrial explosion. Anatolian Journal of Psychiatry, 2012; 13(4):270-276.
 3. Ekinci A, Ekinci O, Türkçapar H, Özbay H. Alkol Bağımlısı Olguların Sağlıklı Kontrollerle Emosyonel Şemalar Yönünden Karşılaştırılması ve Klinik Özelliklerle İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 286-293.
 4. Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: 130-138
 5. Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Soygur Arif Haldun, Ozalp Elvan, Turkcapar Mehmet Hakan (2013).  The distinction between unipolar and bipolar depression: A cognitive theory perspective.  Comprehensive Psychiatry, 54(7), 740-749
 6. Aydin Nazan, Cetin Mesut, Kurt Erhan, Savas Haluk, Acikel Cengizhan, Kilic Selim, Basoglu Cengiz, Turkcapar Hakan (2013).  A Report on the Psychotropic Drug Usage in Turkey and Its Medical, Ethical and Economical Consequences of Current Applications.  Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23(4), 1
 7. Yucens Bengu, Kuru Erkan, Safak Yasir, Karadere Mehmet Emrah, Turkcapar Mehmet Hakan (2014).  Comparison of personality beliefs between depressed patients and healthy controls.  Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1900-1905
 8. Batmaz Sedat, Ulusoy Kaymak Semra, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2014).  Metacognitions and emotional schemas: a new cognitive perspective for the distinction between unipolar and bipolar depression.  Comprehensive Psychiatry, 55(7), 1546-1555
 9. I Taymur, AE Sargin, K Özdel, HM Türkçapar, L ÇALIŞGAN, E Zamki (2014) Possible risk factors for acute stress disorder and post-traumatic stress disorder after an industrial explosion Nöro Psikiyatri Arşivi 51 (1), 23
 10. Özdel Kadir, Taymur Ibrahim, Guriz Seher Olga, Tulaci Riza Gökcer, Kuru Erkan, Turkcapar Mehmet Hakan, Seedat Soraya (2014).  Measuring Cognitive Errors Using the Cognitive Distortions Scale (CDS): Psychometric Properties in Clinical and Non-Clinical Samples.  PLoS ONE, 9(8), 105956
 11. İ Taymur, K Özdel, V Duyan, AE Sargin, G Demiran, MH Türkçapar  (2014) The relationship between temperament and character features and social problem solving in psychiatric patients who attempted suicide with drugs: preliminary results. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 15 (1) 31-38
 12. Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2015).  From the First Episode to Recurrences: The Role of Automatic Thoughts and Dysfunctional Attitudes in Major Depressive Disorder.  International Journal of Cognitive Therapy, 8(1), 61-77
 13.  Cagatay Kaya, B., Karadag, H., Oner, O., Kart, A., Turkcapar, M. H. (2015). Serum S100B Protein Levels in Patients with Panic Disorder: Effect of Treatment with Selective Serotonine Reuptake Inhibitors. Psychiatry Investigation12 (2), 260–262. (doi: 10.4306/pi.2015.12.2.260)
 14. Murad Atmaca, Hanefi Yildirim, Seda Yilmaz, Neslihan Caglar, Osman Mermi, M. Gurkan Gurok, Yasemin Kekilli, Hakan Turkcapar.   HMRS results of hippocampus in the patients with obsessive–compulsive disorder before and after cognitive behavioral therapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Volume 19, Issue 4, (2015): 285-289 (doi:10.3109/13651501.2015.1072220)
 15.  Kadir OzdelM. Hakan Türkçapar, S. Olga Guriz, Zeynep Hamamci, Baki Duy, Ibrahim TaymurJohn H. Riskind. (2015) Early Maladaptive Schemas and Core Beliefs in Antisocial Personality Disorder International Journal of Cognitive Therapy: 8(4): 306–317 (doi: 10.1521/ijct.2015.8.4.306)
 16. S Batmaz, S Kocbiyik, Ö Yalçınkaya-Alkar, M Hakan Turkcapar Cognitive distortions mediate the relationship between defense styles and depression in female outpatients. The European Journal of Psychiatry 30 (4), 237-247
      17. Örsel Dönbak S, Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Şirin A, Özbay H. The Efficacy of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder: A Comparative study. Acta                           Psychiatrica Belgica 1995;3:139-151. Index Medicus,
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Locus Of Control in Antisocial Personality Disorder. Cognitive Psychotherapy in A New Millenium içinde. Editörler: T. Scrimali, L Grimaldi Kluwer Academic/Plenum Publishers New York, 2002, S.381-384
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   1.   Göka E, Türkçapar H. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2(4): 247-254
2.   Göka E, Türkçapar H, Özbay H. Biyolojik Psikiyatrinin Sınırları ve Sınırlamaları. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (1): 9-22
3.   Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Yazıcıoğlu D, Kaptanoğlu S, Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (3): 238-241 2. isim
4.   Türkçapar H, Soygür H, Risperidon: Yeni bir antipsikotik. Türk Psikiyatri Dergisi 1993;4 (2):126-129 1. isim
5.   Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Psikiyatri Kliniğine Başvuran Uçucu Madde Kullanan Ergenlerin Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5(3):213-216 2. isim
6.   Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (1):17-23
7.   Demirergi N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında psikofarmakolojik tedavi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 1):89-93  [ Yazının güncelleştirilmiş şekli: İşcan N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)58-62] 2. isim
8.   Türkçapar MH, Göka E, Şirin A, Berber MS, Elverici ŞK, Soygür H Bir vaka: kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(3): 273-276 1. isim
9.   Türkçapar MH, Göka E Depresyon psikoterapisine genel bakış. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(Ek sayı 4): 7-14
10.                       Türkçapar MH Depresyonun self psikolojik kuramı ve tedavisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 4):40-44
11.                       Türkçapar H, Sosyal fobide ilaç tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(1):41-48
12.                       Türkçapar H, Self psikolojisi ve temel kavramları. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(2):125-131
13.                       Türkçapar H, Sungur M.Z, Akdemir A, Çocuk ve ergenlerde bilişsel terapiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2 (2): 93-100
14.                       Örsel SD, Türkçapar H, Kılıç EÖ, İşcan ND, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)237-242
15.                        Şirin A, Türkçapar MH, Göka E, Özbay H Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)278-280
16.                       Akdemir A, Türkçapar MH Yeme bozukluklarında aile terapisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)53-57
17.                       Türkçapar MH, Göka E Psikiyatrinin İşlevi Kriz Dergisi 1995:3(1-2):179-181
18.                       A.Akdemir, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. Kriz Dergisi 1995:3(1-2):215-218
19.                        Türkçapar, MH; Öztürk, E; Göka, E; Şirin, A; Özbay, H Efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. The New Journal of Medicine 1995;1(Suppl 1): 33-36
20.                        Türkçapar H Sosyal fobinin biyolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4 (Ek sayı 1)18-22
21.                        Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar H, İşcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeğinin (HDDÖ) geçerliliği-güvenilirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4: 251-259
22.                        Türkçapar MH, Akdemir A, Elverici ŞK, İşcan N, Göka E, Özbay H Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997;1: 18-22
23.                       Türkçapar MH, Demirergi N, Örsel S, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması: Biyolojik Değişkenler-1. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:249-254
24.                       Örsel S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması-II: Psikososyal Değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:255-259
25.                       Örsel S, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Major Depresif Ataktan İyileşen Bir Grup Hastada Yineleme Oranı Ve Ortaya Çıkaran Etkenlerin Saptanması İki Yıllık İleriye Dönük Bir İzlem Çalışması Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1997;5:173-188
.26.                       Türkçapar MH Nesne ilişkileri kuramı ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 44-47
27.                        Sağnak S, Türkçapar MH Kendilik psikolojisi ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 41-43
28.                        Türkçapar MH Depresyonun biyolojik etyolojisi ve antidepresan ilaçların temel psikofarmakolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 1998;6 (Özel sayı 1) 5-10
29.                        Türkçapar MH Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1999, 2:247-253
30.                       Türkçapar MH Kognitif terapi ve psikanalize bakışı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 42-48;
31.                       Türkçapar MH, Akdemir A, Sayar K, Bahçekapılı H, Antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerde çocukluk çağı klinik özellikleri ve klinik belirtiler: Depresyon ve kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 11-16;
32.                       Sayar K, Fidan G, Türkçapar MH, Ceyhun E Antisosyal kişilik bozukluğunda umutsuzluk ve aleksitimi. Türkiyede Psikiyatri Dergisi, 2000; 2(1): 10-20
33.                       Türkçapar MH, Akdemir A, Örsel S, Özbay MH Major Depresyonda Depresyon şiddetiyle belirtilerin ilişkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001;9(3):387-391
34.                       Türkçapar MH Yaşlı hastalarda Kognitif Terapi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9 (2): 289-294.
35.                       Türkçapar MH Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Klinik Psikiyatri Dergisi 2001;4(4):261-267
36.                       Akdemir A, Türkçapar MH Olanzapin kullanımı ile birlikte görülen hipomani. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2001, 11(4):257-261.
37.                        Türkçapar MH Psikiyatri ve internet Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002; 5(1):58
38.                       Doğruer Z, Türkçapar MH, İnce A Alkol bağımlılığında relaps. Klinik Psikiyatri Dergisi 2002;5 (1):43-49.
39.                       İnce A, Doğruer Z, Türkçapar MH, Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılarında sosyodemografik, klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002, 5 (2): 
40.                        Türkçapar MH Kognitif terapi ve kuramı 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):9-18
41.                        Türkçapar MH Kognitif kavramlaştırma ve formülasyon 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):47-50
42.                       Özel Ervatan S, Özel A, Türkçapar H, Atasoy N Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(1):5-11
43.                       Türkçapar MH Bipolar bozukluk manik atakta ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003; 11 Ek(3):29-38
44.                       Tütüncü R Türkçapar MH, Pseudoepileptik Nöbet Tanısı Alan Konversiyon Bozukluğu Hastalarının Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(2):76-79.
45.                        Özel A, Türkçapar MH, Güriz O, Karaoğlan A, Kuru T, Kısa süreli ya da atipik antipsikotik ilaç kullanımıyla ortaya çıkan geç diskinezi olguları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003, 13(4):179-182
46.                        Örsel S, Güriz O, Akdemir A Türkçapar MH. Panik Bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003, 6 (4): 204-212
47.                        Türkçapar MH Melankolili depresyon Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004, 7, Ek sayı 1:20-31
48.                        Türkçapar MH, Tütüncü R Suicide attempt by ingestion high doses of Risperidon, citalopram and paracetamol. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004, 14(1):14-17
49.                        Türkçapar MH Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004:(Ek 15): 12-16.
50.                        Aslan S, Türkçapar MH,  Güney E,  Eren N, Akkoca Y, Uğurlu M, Karakas G, Beck bilişsel içgörü ölçeği türkçe formunun şizofrenik hastalar için güvenilirlik ve geçerlik çalışması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005:8:186-196 2. İsim
51.                        Türkçapar MH Depresyonda Bilişsel Terapinin Etkinliği ve Tedavideki Yeri: Gözden Geçirme. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2007:3(29):47-54
52.                       M. H Türkçapar, S Örsel, Mustafa Ugurlu, E Sargın, M Turhan, S Akkoyunlu, Ugur Hatıloglu, G Karakaş Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Klinik Psikiyatri 2007;10:177-191
53.                       Karaoğlan Kahiloğulları A, Örsel S, Hatıloglu U, A. Sargın E, Türkçapar MH, Akdemir A. Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2008;11(2):72-76 (5. İsim)
54.                       P Öner, H Türkçapar, ÖŞ Üneri Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Anksiyete Bozuklukları Kriz Dergisi 2008; 16(1):11-18
55.                       Türkçapar H, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009:(2):8-13
56.                       Türkçapar H Hipertansiyonda bilişsel davranışçı terapi Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi: 2010 Cilt: 1 Sayı: 1 Birinci Basamakta Hipertansiyon ÖZEL SAYISI
57.                       Hasan Karadağ, Berna Alışır, Sibel Örsel, Hakan Türkçapar. Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri 2010;13:92-96
58.                       H Karadag, S Örsel, A Kart, B Özcaltepe, H Türkçapar, E Kayran Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(3):164-172
59.                       MH Türkçapar Dirençli Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Psikiyatride Güncel 2011
60.                       İ Taymur, MH Türkçapar, S Örsel, E Sargın, S Akkoyunlu Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(4):199-209
AF Türkçapar, H Türkçapar Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2011; 14(4):241-253
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Öztürk E, Türkçapar H, Şirin A, Göka E,Özbay H.6th European Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. 1993 Macaristan. Bildiri: Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression. European Neuropsychopharmacology 1993; vol.3,No.3(Abstract): 355-356
 2. Örsel Dönbak S, Türkçapar H, Öztürk E, Şirin A, Akdemir A, Demirergi N, Özbay H. 7th European Congress Association of European Psychiatrists, 1994 Danimarka. A Comparison of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder. European Psychiatry 1994;9 (Suppl. 1)
 3. Örsel SD, Türkçapar H, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: a preliminary study. European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19-20.
 4. Türkçapar H, Örsel SD, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H.Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. 1. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19.
 5. Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Örsel Dönbak S, Akdemir A, Şirin A.X. World Psychiatry Congress of Psychiatry Madrid, August 23-28, 1996. The validity of diagnosis of melancholic depression according to the different diagnostic systems.
 6. Göka E, Türkçapar H, Özbay H XXII. International Congress of Group Psychotherapies Mayıs 1997 Bergama: Sunulan Bildiri: Özel uygulamada bir hasta etkileşim grubundan elde edilen deneyimler.
 7. Türkçapar H, Şirin A, Örsel S, İşcan N, Akdemir A, Göka E, Özbay H. 6th World Congress of Biological Psychiatry June 22-27 1997 Nice, France. Thyroid hormone levels in melancholic and non-melancholic depressive petients. Biological Psychiatry Vol 42, Number 1S,1997 Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry.
 8. İşcan N, Örsel S, Akdemir A, Türkçapar H, Şirin A, Kılıç E, Özbay H.APA Annual Meeting Washington 1999. Comorbidity and effects of personality disorders on depressive mood disorders in a Turkish population.
 9. Türkçapar, M. H., Bahçekapılı, H., Akdemir, A., & Sayar, K. (1999). Sociodemographic Features of Antisocial Personality Disorder. (XI. World Congress of Psychiatry, Hamburg, August 6-11, 1999 and abstracted in Abstracts, vol. II, p.22)
 10. Türkçapar H, Boyacıoğlu G Cognitive Features of Antisocial Personality Disorder. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999, Dresden. Poster Bildiri
 11. Boyacıoğlu G, Türkçapar MH Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999, Assessment of Interpersonal Schemas in Antisocial Personality Disorder: A Cognitive Interpersonal Perspective.
 12.  Türkçapar MH Locus of controls in Antisocial Personality Disorders IACP World Congress of Cognitive Therapy, 2000, Catania, Italya: Poster Bildiri
 13. Türkçapar MH Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 2000, İspanya. Sunulan Bildiriler: Early maladaptive schemas in Antisocial Personality Disorders
 14. Türkçapar MH, Atasoy N Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 2001, İstanbul. Sunulan Bildiri: Anxiety level and dysfunctional beliefs in obsessive compulsive patients.
 15. Türkçapar MH, İnce A, Doğruer Z Beliefs as a predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2003, Prag Sözel Bildiri:
 16. Türkçapar MH, İnce A, Cognitive features of alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2004, Manchester: Bildiri Poster Bildiri
 17. Türkçapar MH, İnce A, Cognitive model and Predictors of Relapse in Alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2005, Selanik Sempozyum Konuşması3
 18.  A. Akdemir, A. Karaoglan, BT Cangoz, S Orsel, H Turkcapar.  XXV CINP Congress, 2006, Chicago. The Relation of executive function and disease severity in schizophrenic and bipolar patients: a preliminary report. Int J Neuropsychopharmacology 9(1): s243
 19. S. Aslan, H. Turkcapar, O. Karaer, B.M. Ergun, E. Ertekin 36th annual Congress of the EABCT, 20-23 Eylül 2006 Paris. Validity and reliability of Turkish version of metacognitions questionnaire (MCQ-30) Poster Bildiri
 20.  Emine Kapci, Runa Uslu, Hakan Turkcapar, Akfer Karaoglan 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya How about the cut-off points of Beck Depression Inventory-II in another culture? Poster Bildiri
 21. Hakan Turkcapar, Selcuk Aslan, Mustafa Ugurlu, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya Validity and Reliability of “The Craving Beliefs Questionnaire” in Turkish Alcohol Dependent Patient. Poster Bildiri
 22. Hakan Turkcapar, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya, ,Validation of the Cognitive Model of Panic: The specifity of sensations and catastrophic misinterpretations, Poster Bildiri
 23. Karaoğlan A, Örsel S, Akdemir A, Tavat B, Türkçapar MH. ECNP 2007 ECNP, Vienna, Austria, 2007 (Poster). Clock Drawing Test In Screening Cognitive Dysfunctions In Schizophrenia. 9(1): s243
 24. M. Hakan Turkcapar, Katre Camli, Serkan Akkoyunlu 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA The Comparison Of Cognitive Insight, Metacognitions And Clinical Features Of OCD Patients Who Have Reactive And Autogenous Obsessions
 25. K. Fatih Yavuz, M. Hakan Türkçapar, Basak Demirel, Emrah Karadere 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA Validity And Reliability Of The  “Leahy Emotional Schema Scale Turkish Version
 
2  
 1. H. Özbay, E. Öztürk, H. Türkçapar, İ. Altınoğlu, M. Özyurt Psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde benlik imajı 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya Sözel Bildiri
 2. Soygür H, Türkçapar MH, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. s23 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992 Poster bildiri
 3.  Soygür H, Kaptanoğlu S, Türkçapar MH, Yazıcıoğlu D Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992
 4. Türkçapar H,  Öztürk E, Şirin A, Göka E,  Özbay H,  Hafif ve orta şiddetli depresyonda moklobemidin etkinliği: Distimik bozukluk ve majör depresyon karşılaştırması 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993
 5. Türkçapar H, Demirergi EN, Özbay H Alkol bağımlılarında eşlik eden psikiyatrik bozukluklar. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993
 6. S. Dönbak, E. Öztürk, A. Şirin, H. Türkçapar, N. Demirergi, A. Akdemir, H. Özbay DST’ nin depresyon tedavisinde ön belirleyici olarak rolü. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri, 1994
 7.  A. Şirin, E. Göka, H. Soygür, H. Türkçapar, S. Berber, Bir olgu nedeniyle Binsvanger hastalığı ve afektif komponenti, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu,1994
 8. E. Göka, M. Sönmezyurt, H. Türkçapar Bir olgu nedeniyle De Cleramboult’s sendromu. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri,1994
 9.  Özbay H, Öztürk E, Akdemir A, Altınoğlu İ, Alpdündar B, Türkçapar H. Ergenlerde uçucu madde kullanımı 3.Ulusal Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Bursa 1994 Poster bildiri.
 10. Göka E, Şirin A, Türkçapar H,: Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu SSK Tıp Kongresi 1994. Poster Bildiri
 11.   Göka E, Türkçapar H Bir vaka kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi.Birinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1994 Poster Bildiri
 12.  Göka E, Türkçapar H Psikiyatrinin işlevi İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1995.
 13. Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kuşadası, İzmir 1995.Sözel Bildiri
 14.  Türkçapar H, Elverici ŞK, Akdemir A,Göka E, Demirergi N, Özbay H, Sağnak S. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve anksiyete düzeyleri. S.23, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995:sözel bildiri
 15. Örsel Dönbak S, Türkçapar MH, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. s18, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
 16. .Örsel Dönbak S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Depresif bozukluğu olan hastaların psikososyal özellikleri. s17, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
 17.  Türkçapar MH, Şirin A, Kılıç E, Örsel Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H.  Depresyon altgrupları şiddet ve biyolojik değişkenler. s24, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
 18.  Akdemir A,Öztürk E, Sağnak S, Türkçapar H, Bozkurt S, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde biperiden kullanımı 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Ankara 1995, Sözel Bildiri  
 19.   Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, İnce A, Atasoy N. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa 1995 Sunulan Bildiriler: Major depresif hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği maddeleriyle bazal kortizol ve TSH düzeyleri arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster Bildiri
 20. Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, Kılıç EÖ. Major depresyonda depresif belirtiler le bazal kortizol düzeyi ve TSH arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster bildiri.
 21. Dönbak ÖS, Göka E, Cinemre B, Türkçapar H, Demirergi N, Akdemir A. Parkinson Hastalığının tedavisi sırasında ilacın ortaya çıkardığı psikotik durumlar ve klozapin tedavisi V. Anadolu Psikiyatri Günleri İzmir, 1996. Poster Bildiri
 22.  Türkçapar H, Akdemir A, Demirergi N, Dönbak S, Cinemre B, Özbay H. Depresyonda  şiddetle  belirti dağılımının ilişkisi 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996
 23.  Türkçapar H, Alkol bağımlılığında antisosyal kişilik bozukluğu 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996
 24. Örsel SD, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Depresif bozukluklarda alevlenme yineleme oranları ve ortaya çıkan etkenler Bahar Sempozyumları 1, 23-26 Nisan 1997 Antalya
 25. Türkçapar MH, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S. Öfke ve Öfke Dışavurumunun Depresif Bozukluk ve Antisosyal Kişilikle İlişkisi : Kontrollu Bir Çalışma 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya, 2000
 26. İnce A, Türkçapar MH., Doğruer Z. Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001
 27. Örsel S, Güriz O, Türkçapar H, Akdemir A. Panik bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003.
 28. Şaylan M, Türkçapar H, Tetik T, Özdemir F, Pırıldar Ş  Olanzapin ve Diğer antipsikotiklerle Tedavi Edilen Hastalarda Klinik Durumda ve Yan Etkilerde Değişim: 3 Yıl Süreli Kıtalararası Şizofreni Polikliniği Sağlık Sonuçları Çalışması (IC-SOHO) 6-Ay Sonuçları.39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003
 29. Özel A, Türkçapar H, Karaoğlan A, Güriz O, Karadağ H Kısa süreli atipik antipsikotik kullanımıyla görülen Geç Diskinezi Vakaları 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Sözel Bildiri: Ankara 7-11 Mayıs 2003
 30. Aslan S, Türkçapar MH, Beck İçgörü Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirliği 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum 2005 Poster
 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. H Turkcapar, S Aslan, S Orsel, E Sargın, S Akkoyun, U Hatıloğlu, G Karakaş, G Alpaslan, M Turhan, F Yavuz, S Köse. Kişilik inanç ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. S494.
 32. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. A Karaoğlan, A Akdemir, B Tavat, MH Turkcapar. Şizofreni hastalarında yürütücü işlevler ve bellek ilişkisi: bir ön çalışma. S512
 33. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. G Karakaş, S Orsel, M Ugurlu, MH Turkcapar, MH Özbay, S Berber. Şizofreni hastalarında metabolik sendrom ve yaygınlığı. S523
 34. Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Turhan M Alkol bağımlısı hastalarda “Madde kullanımıyla İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 66-67
 35. Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Sargın E Alkol bağımlısı hastalarda “Alkol Kullanma İsteği (Craving) ile İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 67
 36. Tunç Aygül, Türkçapar Hakan Beden imgesi 1. Ulusal Kognitif Davranışçı Terapi Kongresi İstanbul, 2007
 37. ODTU 2009 1. Psikoloji sempozyumu olgu sunumu Hakan Turkcapar, Selcuk Aslan
 38. Hasan Karadag, Hakan Türkçapar, Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Klozapin Kullanımı:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)
 39.  Hasan Karadag, Hakan Türkçapar, Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Lityum Kullanımındaki değişim:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)
 40. Hamamcı Z, Kapçı E.G., Türkçapar H, İlişki inanç envanterinin Türkçe’ye uyarlaması (Sözel Bildiri) V. Ulusal Aile Ve Evlilik Terapileri Kongresi 13-15 Mart 2009 İstanbul
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1   Türkçe Kitaplar
 1. Göka E., Türkçapar H. Freud, Ağaç Yayınları,İstanbul 1992
 2. Sayar K, Türkçapar H Antipsikiyatri, (1. Baskı Ağaç Yayınları,İstanbul 1992, 2. Baskı Mavi Yayıncılık, İstanbul 1997)
 3. H. Türkçapar Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama HYB Yayıncılık Ankara 2007 (2. Baskı 2008, Üçüncü Baskı 2009, 4. Baskı 2010, 5. Baskı 2011, 6. Baskı 2012)
 4. Hakan Türkçapar Klinik Uygulamada Bilişsel Terapi: Depresyon HYB Yayıncılık Ankara 2009
 5. PART (Psikiyatride Araştırma Tasarımı, Yönetimi ve Denetimi) Koroglu E, Aydemir Ö, Türkçapar H HYB Yayıncılık Ankara 2012
Türkçe Kitap Bölümleri
 1. Türkçapar H. Ailenin Ruh Sağlığı ve Normal Dışı Davranışlar. Türkiye Aile Yıllığı,1991: 169-184
 2. Küçük Stajlar (Ed. Dr. A. Bektaş) Türkçapar H Psikiyatri bölümü, Medical Network - Ankara,1995.
 3. Örneklerle aile tedavisinin temel kavramları, Aile Tedavileri - Türkçapar H, Kılıç EZ Yayın sorumlusu Prof. Dr.Efser Kerimoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, Ankara-1996
 4. Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu Editör: Raşit Tükel, Tunç Alkın, Bölüm 5 Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2005
 5. Ruhsal Hastalıklar 3. Baskı içinde. Editör: N.Yüksel, Türkçapar H Psikoterapiler, Psikodinamik Psikiyatri. MN Medikal&Nobel Yayınları Ankara 2005
 6. Psikiyatrik Aciller Acil Hekimliği sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı Psikiyatrik Aciller Bölümü Türkçapar H Sağlık Bakanlığı Yayını Ankara 2006
 7. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler kitabı içinde Editör. Nesrin Dilbaz, Yeme Bozukluklarında Bilişsel Terapi Türkçapar H Ankara, 2006
 8. Anksiyete Bozuklukları içinde Editörler: Raşit Tükel, Tunç Aklın Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Bölüm 5 Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2006
 9. Güncel Klinik Psikiyatri içinde, Bilişsel Davranışçı Tedaviler Bölümü, H. Türkçapar,  Editörler: Erdal IŞIK, Ender Taner, Umut Işık, Ankara 2008 
 10. Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Editör Prof. DR. M. Nedim Çicek İnfertilite ve Psikolojik Boyutları Dr. Figen Türkçapar, Dr. Katre Vardareli, Dr. Hakan Türkçapar, Ankara 2008
 11. Psikoterapi Yöntemleri Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar içinde “Bilişsel Davranışçı Terapiler” bölümü, Hakan Türkçapar, M. Zihni Sungur. HYB Yayıncılık Ankara 200
 
BILIMSEL KITAP EDITÖRLÜĞÜ
 1. Psikoterapi Yöntemleri Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2009
 
ÇEVİRİ KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
 1. Bilişsel Terapi Teknikleri Robert L. Leahy Çeviri Editörü: Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007
 2. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Terapi Uygulamaları Robert L. Leahy Çeviri Editörleri: Selçuk Aslan, Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007
 
ÇEVİRİ KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ
 1. Bilişsel Terapi. Bölüm 30.6 Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry-Türkçe Çevirisi İçinde Çeviri Editörleri: H.Aydın, A. Bozkurt, Güneş Kitabevi Ankara 2006, sayfa 2595-2610.
 2. DSM-IV TR Türkçe çevirisi Editör Ertuğrul Köroğlu Şizofreni ve Duygudurum bozukluğu Bölümleri
 
HAKEMLİ OLMAYAN BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
 1. Türkçapar MH, Işık B Borderline Kişilik Bozukluğu, Psikiyatri Dünyası 2000;4(2):44-49;
 2. Türkçapar MH HPA (hipotalamik-pituiter [hipofiz]-adrenal) Ekseni, Duygudurum bozuklukları dizisi,  2001; (6):257-263
 3. Göka E, Türkçapar MH Gençlik başımda duman, Popüler Psikiyatri Ocak-Şubat 2008 Sayı:41:36-41
 4. Türkçapar H Bilişsel Açıdan Anksiyete, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2008(2):69-81
 5. Türkçapar H Bilişsel Kurama göre depresyon, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2009(1):99-108
 6. H Türkçapar Şizofreni'den Vazgeçme Zamanı Geldi mi? Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi 2010(5):111-118
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Türkiye Ruh Sağlığı Eylem Planı-TC Sağlık Bakanlığı Danışman
 2. Alkol bağımlılığındaki bilişsel özellikler ve relapslara etkisi
 3. Beck Personality Belief Questionarre Kısa formunun Türkçe geçerlik güvenirliği
 4. OKB de bilişsel terapinin etkinliği
 5. OKB de Akıl yürütme
 6. Şizofrenide akıl yürütme
 7. Alkol bağımlılığında BDT nin etkisi
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1  
Baştabib Yardımcılığ SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabib Yardımcılığ 1997
Klinik Şefi SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-
Kurucu Şef SB Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-
 
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1  
Academy of Cognitive Therapy (ACT)-Fellow Member
ABCT (American Cognitive Behaviour Therapy Association) Full member
BABCP (British Association of Behavioral and Cognitive Psychotherapy) Member
IACP (International Association for Cognitive Psychotherapy) Member
APA (American Psychiatric Association) International Member
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanlığı,
Türkiye Psikiyatri Derneği (Kurucu Üye),
Psikofarmaloloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği),
Grup Psikoterapileri Derneği,
Biyolojik Psikiyatri Derneği üyelikler
Türk Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
Klinik Psikiyatri Dergisi yayın kurulu üyeliği
Psikofarmakolojji Bülteni Yayın kurulu Üyeliği
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   1983 Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) Türkiye 16. lığı
Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996 Yılı En Iyi Araştırma Ödülü
Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998 Yılı En Iyi Araştırma Ödülü
1998 ÖSYM Sağlık Bakanlığı Psikiyatri Şef ve Şef Yardımcılığı Merkezi Bilgi Sınavı 3.lüğü
Klinik Psikofarmakolji Dergisi 2010 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PSK305 Psikopatoloji I Zorunlu3
2 SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu3
3 PSK318 Kültürler Arası Psikoloji Seçmeli2