Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY

Akademik Geçmiş
Lisans : Doğuş Üniversitesi Psikoloji (Tam burslu-İngilizce)
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Klinik Psikoloji
Doktora :

Telefonu : 03422118080
Odası : 1305
E-Posta : mahmut.yay@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Mahmut YAY
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M. ve Griffiths, M. (2018). İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formunun (IGDS9-SF) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Addicta (4),1. İstanbul: Yeşilay Yayınları
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018
Kitapcıoglu, S., Yay, M., Türkçapar, H. (2017). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar. Psikoloji Araştırmaları Dergisi (4), 28-31.

Koca, A., Başgül, S., Yay, M. (under review). Engelli çocuğa sahip olan ve engelli çocuğa sahip olmayan annelerin ölüm kaygısı ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri arasındaki farklılaşmanın incelenmesi. Yayınlanmamış makale çalışması. 
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2017 Yay, M. (2017). Dijital Ebeveynlik. İstanbul: Yeşilay Yayınları
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1  
  • Türkiye Psikologlar Derneği
  • Yeşilay (Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele-İl Formatörlüğü)