Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Psikoloji / Klinik Psikoloji
Doktora : The Fielding Graduate University - Klinik Psikoloji

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : hanna.scherler@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hanna R. SCHERLER
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1  
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri ve Projeleri:  6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:   “The role of spirituality in mortality salience effects”, Ecem Çoban, Bilgi Üniversitesi, 2013-2014.  
“The relationship between autonomous parenting style, mindfulness level and psychological well-being”, Tuğba Kocaefe, Bilgi Üniversitesi, 2012-2013.  
“Relations between components of affective neuroscience personality scale, level of awareness, type of narcissism and spirituality, and implications of these relations for psychotherapy”, Ferhat Jak İçöz, Bilgi Universitesi, İstanbul, 20112012.  
“Standardization and Validation of a Spirituality Scale” Gonca Bedel Akkaya, Bilgi Universitesi, İstanbul, 2008-2009.  
Eş-danışmanlık yapılan Yüksek Lisans Tezi: "A narrative analysis of the construction of self in a group of   Turkish university undergraduates: A self amidst tradition  and change", Kevser Banu Seckin, Bogazici Universitesi, İstanbul, 1995-1996.  
 2  
Yüksek Lisans Projeleri:    “Investigating mindful parenting from an intersubjective perspective: A dyadic systems  view”, Merve Minkari, Bilgi Universitesi, İstanbul, 2014-  
“Two Faces of "here and now": Comparison and Integration of Relational Psychoanalysis and Existential Psychotherapy”, Murat Dinçer, Bilgi Universitesi, Istanbul, 2009-2011.  
“An Integrative Approach to Psychophysiology  of cancer“, Nilüfer Karapehlivan, Bilgi Üniversitesi, Istanbul, 2007-2008.  
Eş-danışmanlık yapılan Yüksek Lisans Projeleri:    “Summary of four psychoanalytic theoreticians views on affect”,  Filiz Olcayto Görgüner, Bilgi Universitesi, Istanbul, 2010-2011.  
“Separation-Individuation Experiences of Young Turkish Women in their Relationships with their Mothers”, Ayşe Lale Orhon, Bilgi Universitesi, Istanbul, 2007-2008.  Projelerde yaptığı görevler  Child health and family relationships: Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güler Okman-Fişek tarafından yürütülen, Johann Jacobs Foundation tarafından fonlanan araştırma projesinde araştırma koordinatörü, 1994-98.  
Dynamics of family ties: Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güler Okman-Fişek tarafından yürütülen, Population Council Meawards tarafından fonlanan araştırma projesinde data koordinatörü, 1986-88.  
Preschool education: Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yürüttüğü araştırmada data toplayıcı, 1985-1986. 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and               Humanities): Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1999). Is the EPQ Lie Scale bidimensional? Validation study of the structure of the EPQ Lie Scale among Finnish and Turkish university students. Personality and Individual Differences.  
Fisek, G. O., & Scherler, H. R. (1996). Toplumsal degisim ve esler: Cinsiyet senaryolarının sinirlarini genisletme amacli bir terapi yaklasimi. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), 1-10. [Social change and spouses: A therapeutic approach to broaden the limits of gender scenarios. Turkish Journal of Psychology.]  
 3 
Scherler, H. R. (1996). Psikoterapiye iliskisel bakıs. Türk Psikoloji Dergisi Özel Sayı: Psikolojide Yeni Akımlar, 11(37), 44-52. [The relational perspective in psychotherapy. Turkish Journal of Psychology, Special issue: New currents in Psychology]  
Scherler, H. R. (1995). Yasam evrimi ve benlik düzenleyici nesneler: Benlik düzenleyici nesne kavramına elestirisel bakıs. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), 25-38. [Life evolution and self-regulating objects: A critical view at the self-regulating object concept. Turkish Journal of Psychology.] 
   7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Özkarar, F. G., Panksepp, J., İçöz F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F. & Scherler, H. R. (2014). The influence of culture on basic affective systems: The comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2):173-192.   Scherler, H. R., Lajunen, T., & Gülgöz, S. (1988). A comparison study of Finnish and Turkish university students on the Existential Scale. International Journal of Logotherapy and Existential Analysis, 6(2), 30-44.  
Scherler, H. R. (1998). Application of the intersubjective approach to conjoint therapy: A clinical illustration. Journal of Couples Therapy, 7(2/3), 57-68. 
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  
İçöz, F. J., Ozkarar-Gradwohl, G., Scherler, H. R., & Koksal, F. (2014, Temmuz). Affective portraits of attachment and awareness: The relationship of affective neuroscience personality subscales with adult attachment styles and mindful awareness. International Congress of Neuropsychoanalysis, New York, ABD.   
Özkarar, F.G., Scherler, H.R., Köksal, F., Çetinkaya, H. & İçöz, F.J. (2012, Haziran) Cultures’s Influence on Basic Affective Systems: A comparison of Turkish and American Norms for Affective Neuroscience Personality Scales. 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan.  
        Narita, K., Ozkarar, F. G., DeGreck, M., Scherler, H., Yama, M., & Icoz, F. J. (2012, Haziran). Relation of ANP Trait to Culture: A Preliminary Outline of a CrossCultural Study of Japan, Turkey, Germany. 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan.   
Özkarar, F.G., Scherler, H.R., Köksal, F., Çetinkaya, H. & İçöz, F.J. (2012, Nisan) Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği Türkçe standardizasyonu ve Maneviyat alt ölçeğinin lişkileri. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.   
 4 
İçöz, F. J., Scherler, H.R., Özkarar, F., Köksal, F. (2012, Nisan). Duygulanımsal Sinirbilim Kişilik Ölçeği’nin Türkçe Standardizasyonu’nun Geçerlilik Çalışması ve Alt Ölçeklerinden Maneviyatın Beş Büyük Kişilik Faktörü ile İlişkisi. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.  
Levi (Scherler), Hanna R. (1995, Temmuz). The applicability of the Inventory of Self Psychology. 4th European Congress of Psychology, Atina, Yunanistan.  
Levi (Scherler), Hanna R. (1995, Haziran). The lifecycle and selfobject experiences. 4th International Symposium on Self Psychology, Dreieich, Almanya.  
Fisek, G. O., & Levi (Scherler), H. R. (1994, May). Social change and Turkish couples: A therapeutic approach to stretching the limits of gender scripts. The International Conference on The Family on the Threshold of the 21st Century: Trends and Implications, Kudüs, Israel.  
Levi (Scherler), H. R., & Fisek, G. O. (1993, April). An example of child neglect: Boarding Children with parental surrogates. The First Balkan, Caucasia, and Middle East Conference on child abuse and neglect, Ankara, Türkiye.  
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler: Özkarar, G., Scherler, H.R., Köksal, F. and Çetinkaya, H. (2011, 24-26 Haziran ). Basic Affective Systems’ Relation to Spirituality: Comparison of Turkish and American Norms. Poster session presented at the 12th International Neuropsychoanalysis Congress, Berlin, Almanya.  
Scherler, H. R. , & Lajunen, T. (1997, July). A comparison study of Finnish and Turkish university students on the short form Sense of Coherence Scale. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology, Dublin, Irlanda.  
Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1997, July). Cross-cultural differences on the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ): Finland and Turkey. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology, Dublin, Irlanda.  
Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1997, July). Is the EPQ Lie Scale bidimensional? Validation study of the structure of the EPQ Lie Scale among Finnish and Turkish university students. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology Dublin, Irlanda.   
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1   Scherler, H.R. (1998). Application of the intersubjective approach to conjoint therapy: A clinical illustration. In B. J. Brothers (Ed.) Couples: a Medley of Models (pp. 5768). New York: The Haworth Press, Inc
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   “Gestalt Yaklaşımı: Değerlendirme, değişim ve araştırma”. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Mayıs, 2015. Spiritüalitenin Tanımı ve Psikopatoloji ile İlişkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2012. “İçselliğe Psikolojik Bakış Açısı: Bilinç gelişimi ve psikolojik sağlıklılık / sağlıksızlıkla ilişkisi”. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, 2010.  “Evrensel bilinç ve farkındalığın psikolojik sağlık ile ilişkisi: Gestalt bakış açısı”. 15. Ulusal Psikoloji Kogresi, İstanbul, 2008. “Ne Olduğumu Nasıl Biliyorum” Sorusunu Yanıtlamakta Somuttan Soyuta Yolculuk: Değişim Süreçlerine Humanistik-Varoluşçu Bir Bakış. III. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, 2007. 
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1   Levi (Scherler), H. R. (1994). The relationship between self and selfobjects: A demonstration of Kohut’s psychology of the self outside the clinical setting. Dissertation Abstracts International, 58, 10-B. (University Microfilms No. AAD9811588). Scherler, H., N. (2006). “Düşüncelerde hapsolmuş veya düşüncelerde özgürleşmiş benlik”. Şalomist Şalom Dergi, 2006/01, 22. 
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1   2010-  Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikologu” unvanının edinilmesi sürecini yönetmek üzere kurulmuş olan Ulusal Değerlendirme Komitesi üyeliği.           2009 ve 2013 Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Etik Kurulu tarafından atanmış           etik soruşturmacı    1995-1996 Türk Psikologlar Derneği Etik Komitesi üyeliği.    1994-1996 Türk Psikologlar Derneği Eğitim Komitesi üyeliği. 
2   2010-  Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikologu” unvanının edinilmesi sürecini yönetmek üzere kurulmuş olan Ulusal Değerlendirme Komitesi üyeliği.           2009 ve 2013 Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Etik Kurulu tarafından atanmış           etik soruşturmacı    1995-1996 Türk Psikologlar Derneği Etik Komitesi üyeliği.    1994-1996 Türk Psikologlar Derneği Eğitim Komitesi üyeliği. 
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikologlar Derneği European Association for Gestalt Therapy