Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi-Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Doktora : Marmara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : tolga.aricak@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : https://www.linkedin.com/in/osman-tolga-aricak-6900ab19?trk=nav_responsive_tab_profile
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Osman Tolga ARICAK
Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Tolga Aricak received his B.A. degree in Counseling and Guidance Program from Istanbul University in 1993, M.A. degree in Psychological Services in Education in 1995 and Ph.D. in Educational Sciences from the Marmara University at Istanbul in 1999. He worked at Trakya University, Indiana University, Tulane University, and Harvard University respectively.  He is currently professor of psychology in the Department of Psychology at Hasan Kalyoncu University in Turkey. He is interested in methodology and statistics in psychology. His current research focused on online gaming addiction and cyberbullying among children. He is member of American Psychological Association, International School Psychology Association, Turkish Counseling and Guidance Association, and Turkish Green Crescent Society. 

Araştırma Konuları

Siber Zorbalık; Online Oyun Bağımlılığı; Online Kimlik; İnternet ve Gençlik

Cyberbullying; Online Gaming Addiction; Online Identity; Internet & Youth

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2017 1. Beşaltı, Sever (2017). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların ve Sağlıklı Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevselliği Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

2. Sümer, Sariye (2017). Romantik İlişkilerde Bağlanma Stilleri, Romantik Kıskançlık ve İlişki Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
2 2013
3. Özel, Sedat (2013). Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Depresyon ve Benlik Saygısı İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
4. Özbay, Ahmet (2013). Ergenlerde Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Aleksitimi ve Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1  
1. Tanrıkulu, Taşkın (2013). Siber Zorbalıkla ilgili Değişkenlerin İncelenmesi ve Gerçeklik Terapisi Yönelimli Bir Müdahale Programının Siber Zorbaca Davranışlar Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. (Eş Danışman olarak yönetildi).
 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018 1. Carragher, N., Higuchi, S., Billieux, J., King, D., Rumpf, H. J., Bowden-Jones, H., ... & Aricak, O.T. (2018). World Health Organization (WHO) collaborative project on the development of international screening Tools for disorders due to addictive behaviours: An Overview. Journal of Behavioral Addictions, 7(Supplement 1), 50-51. https://doi.org/10.1556/JBA.7.2018.Suppl.1
2 2017
 
2. Eskici, M., Ilgaz, G., & Aricak, O.T. (2017). Development of mathematics course attitude scale: A preliminary study of validity & reliability. Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 63-70. DOI: 10.13189/ujer.2017.051310
 

3 2016
3. Cömert, I.T., Pelin, Z., Aricak, T., & Yapan, S. (2016). Validation of the Turkish version of the Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Questionnaire. Behavioural Neurology, 2016, 1-6, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8341651
4. Arıcak, O.T. & Özbay, A. (2016). Investigation of the relationship between cyberbullying, cybervictimization, alexithymia and anger expression styles among adolescents. Computers in Human Behavior, 55, 278-285.
 

4 2015 5. Arıcak, O.T., Dündar, Ş., & Saldana, M. (2015). Mediating effect of self-acceptance between values and offline/online identity expressions among college students. Computers in Human Behavior, 49, 362-374.
6. Tanrıkulu, T., Kınay, H., & Aricak, O.T. (2015). Sensibility Development Program against cyberbullying. New Media & Society, 17(5), 708-719.
7. Tanrıkulu, T., Koç, M., & Arıcak, O.T. (2015). Reality therapy oriented intervention program for cyberbullying behaviors and testing its efficiency. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 5(1), 77-87.
5 2014 8. Dilmaç, B., Arıcak, O.T., & Cesur, S. (2014). A validity and reliability study on the development of the values scale in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (5), 1661-1671.
6 2012 9. Siyahhan, S., Aricak, O.T. & Cayirdag, N. (2012). The relation between bullying, victimization, and adolescents' level of hopelessness. Journal of Adolescence, 35(4), 10531059.
10. Güngör, İ.H., Ekşi, H. & Aricak, O.T. (2012). Values preferences predicting narcissistic personality traits in young adults. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2) (Supplementary Special Issue), 1281-1290.
7 2011 11. Çakıcı, Y., Aricak, O.T., & Ilgaz, G. (2011). Can ‘attitudes toward biology course’ and ‘learning strategies’ simultaneously predict achievement in biology? Eurasian Journal of Educational Research,Fall (45),31-48.
12. Martinez, R.S., Aricak, O.T., Graves, M., Peters, J. & Nellis, L. (2011). Changes in perceived social support and socioemotional adjustment across the elementary to junior high school transition. Journal of Youth and Adolescence, 40(5), 519-530.
8 2010 13. Aricak, O.T. & Oakland, T. (2010). Multigroup confirmatory factor analysis for the teacher form, ages5-21, of the adaptive behavior assessment system-II.Journal of Psychoeducational Assessment,28(6),578-584.
14. Graney, S.B., Martínez, R.S., Missall, K.N., & Aricak, O.T. (2010). Universal screening of reading in late elementary school: R-CBM versus CBM maze. Remedial and Special Education, 31(5), 368-377.
9 2009 15. Aricak, O.T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, Winter (34), 167-184.
16. Martínez, R.S., Missall, K.N., Graney, S.B., Aricak, O.T., & Clarke, B. (2009). Technical adequacy of early numeracy curriculum-based measurement in kindergarten. Assessment for Effective Intervention, 34(2), 116-125.
10 2008 17. Martínez, R.S., Aricak, O.T., & Jewell, J. (2008). Influence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1022.
18. Aricak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A. et al. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
19. Aricak, T., Bekci, B., Siyahhan, S., & Martinez, R.S. (2008). Turkish elementary school students’ perceptions of local and global terrorism. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, N.14, 6(1), 117-134.
20. Whiston, S. & Aricak, O.T. (2008). Development and initial investigation of the school counseling program evaluation scale. Professional School Counseling, 11(4), 253-261.
11 2007 21. Aricak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, Summer(28),1-8.
22. Kelley, K., Aricak, O.T., Light, R. L., & Agarwal, R. (2007). Proteinuria is a determinant of quality of life in diabetic nephropathy: Modeling lagged effects with path analysis. American Journal of Nephrology, 27(5), 488-494.
23. Aricak, O.T. (2007). The investigation of Turkish university students’ vocational self-esteem levels within different departments. California Association for Counseling and Development Journal, 22, 21-33.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 1. Eskici, M., Ilgaz, G. & Arıcak, O.T. (2017). Development of mathematics course attitude scale: Study of validity and reliability. Third International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All (ICLEL 2017). Politechnica University of Porto, Portugal.
2 2011 2. Ilgaz, G. & Arıcak, O.T. (2011). Development of scale for attitude towards physics course. European Science Education Research Association (ESERA) 2011 Biennial Conference. Centre de Congrès, Lyon, France.
3 2007 3. Fazlıoglu, Y., Arıcak, T. & Baran, G. (2007). Mothers’ views about sexual development and education of their preschool children. IV. Balkan Congress. June 22-24, 2007. Stara ZagoraBulgaria.
4 2006 4. Fazlıoglu, Y., Baran, G. & Arıcak, T. (2006). A study on perception about family environment and life satisfaction of mothers who have children with autism. I. International Home Economics Congress. March 22-24, 2006. Ankara-Turkey.
5 2005 5. Arıcak, T. (2005). A systematic approach model in diagnosing and solving discipline problems in classroom. 27. Annual ISPA Colloquium. July 13-17, 2005. Athens-Greece. (EBSCO ERIC ED500496)
6 2002 6. Arıcak, T. (2002). Self-esteem and vocational self-esteem enhancement: a group counseling program for university students. 25. Annual ISPA Colloquium. July 25-29, 2002. NyborgDenmark.(EBSCO ERIC ED500339)
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2016 1. Aricak, O.T. (2016). The relationship between mental health and bullying in Bullying among University Students. Editors: Helen Cowie and Carrie Anne Myers, London: Routledge Taylor & Francis, s.76-90.
2 2013 2. Aricak, O.T., Tanrikulu, T., Siyahhan, S. & Kinay, H. (2013). Cyberbullying: The bad and the ugly side of information age in Social Media in Higher Education: Teaching in Web 2.0 (Eds. Monica Patrut & Bogdan Patrut), IGI Global, USA, s.318-333.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014 1. Arıcak, O.T. (2014). İstenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmenlerin izlemesi gereken yollar ve temel ilkeler. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 2(24), 9-24.
2 2013 2. Tanrıkulu, T.,  Kınay, H. ve Arıcak, O.T. (2013). Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 38-47.
3 2012 3. Arıcak, O.T., Tanrıkulu, T. ve Kınay, H. (2012). Siber mağduriyet ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları.Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), 1-6.
4. Arıcak, O.T., Kınay, H. ve Tanrıkulu, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 101-114.
4 2009 5. Deniz, M., Dilmac, B., & Aricak, O.T. (2009). Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 953-968.
5 2005 6. Arıcak, T. (2005). Üniversite öğrencilerinde cinsiyet ve karşı cins ile duygusal ilişkinin benlik saygısı üzerindeki etkisi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları, 25, 19-29.
6 2003 7. Arıcak, T. ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-7.
7 2001 8. Arıcak, T. (2001). Anksiyetenin bireyin yaşamındaki bozucu etkileri. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 66-72.
8 2000 9. Kulaksızoğlu, A. ve Arıcak, T. (2000). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, 1(1), 87-94.
9 1999 10. Arıcak, T. (1999). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve mesleki benlik saygılarının geliştirilmesine yönelik bir grupla psikolojik danışma uygulaması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 11-22. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 1999
 Arıcak, T. ve Onur, V. (1999). Sınıf öğretmeni adayı üniversite öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve çeşitli değişkenler açısından benlik saygısı düzeyleri arasındaki farkın incelenmesi. 4. Ulusal Eğitim   Bilimleri Kongresi Bildirileri 1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 1076, s. 458-472.
 

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2015 1. Arıcak, Tolga (2015). Siber Âlemin Avatar Çocukları: İnternet ve Gençlik İlişkisinin Bugünü ve Geleceği.(Birinci Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. Arıcak, O.T. (2014). Sınıf içi disiplin. Sınıf Yönetimi. (Editörler: Bülent Dilmaç ve Halil Ekşi). Ankara: Pegem Akademi, s.176-200.
2 2014 2. Hermes, J., Wihbey, J., Junco, R., & Aricak, O.T. (2014). Who gets a press pass? Media credentialing practices in the United States. Harvard University the Berkman Center for Internet & Society and Harvard Kennedy School Shorenstein Center Publication Series: Research Publication No.2014-11.6
3. Cortesi, S., Haduong, P., Gasser, U., Aricak, O.T., Saldana, M. & Lerner, Z. (2014). Youth perspectives on tech in schools: From mobile devices to restrictions and monitoring. Harvard University The Berkman Center for Internet & Society Research Publication Series: Research Publication No.2014-3.
3 2013 4. Arıcak, O.T. (2013). Eğitimde teknoloji kullanımı ve çocuklarda siber zorbalık. Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi. İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yayını, s.173-177.
4 2012 5. Arıcak, O.T. (2012). "Zekayı Anlamak", PDR Coşkun, 8(13), 48-49.
5 2011 6. Arıcak, O.T. (2011). Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, Kasım-Aralık 1(6), 10-11.
6 2011 7. Arıcak, T. (2006). Saldırganlık ve nedenleri. Polis Dergisi, 12(47), 183-189.
7 2004 8. Arıcak, T. (2004). Öğrenci seçme sınavının eleştirisi. Oluşum, 12(48), 36-40.
8 2003 9. Arıcak, T. (2003). Yaratıcılık nedir? Oluşum, 11(42), 27-32.
9 1997 15. Arıcak, T. (1997). Anne-babalar eğitim hatalarından ne kadar sorumlu? Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 55(6), 20-23.
16. Arıcak, T. (1997). Nasıl bir disiplin?YaşadıkçaEğitim Dergisi, 52(3), 14-17.
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2007 American Psychological Association (Asil Üye 2007-Devam)
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1  
 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1996 yılı en başarılı öğrencisi ödülü.
 
 
 
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PSK202 Uygulamalı İstatistik Zorunlu3
2 PSK213 Eğitim Psikolojisi Seçmeli2