Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi-Sosyal Antropoloji
Doktora : Ankara Üniversitesi-Sosyal Antropoloji

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : mhakan.turkcapar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2011 Konversiyon Bozukluğuna Eşlik Eden Kişilik Bozuklukları Ve Çocukluk Çağı Travmaları Ve Disosiyatif Yaşantılar İle İlişkisi, Tıpta UZMANLIK TEZİ  Dr. Ahmet Emre SARGIN, 2011
2 2011 Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanlarda Akıl Yürütme Ve Karar Verme Süreçlerinde “Çıkarımsal Karmaşa” Tipi Akıl Yürütmenin Etkisinin Değerlendirilmesi, Dr. Enis Kayran Tıpta UZMANLIK TEZİ , Ankara 2011
3 2010 Şizofrenide Altiplere Göre Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Dr. Nalan Ünlü, Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2010
4 2009 Reaktif ve Otojen Obsesyonu Olan Okb Hastalarının İçgörü, Bilişsel İçgörü, Klinik Ve Sosyodemografik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması, Dr. Katre Çamlı Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2009
5 2009 Obsesif-Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Metakognisyonların  Karşılaştırılması Dr. Özgür Saygin Solak, Tıpta UZMANLIK TEZİ Ankara 2009
6 2009  Emosyonel Şemalar Uzmanlık Tezi Dr.Fatih K. Yavuz 2009
7 2006 Alkol Bağımlılığında Bilişsel Özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Dr.Mustafa Uğurlu Tıpta UZMANLIK TEZİ 2006
8 2002 Pozitif psikotik belirtilerin tanılara göre dağılımı Uzmanlık Tezi Dr.A. Betül Okat 2002
9 2002 Alkol Bağımlılığında relapsla ilişkili sosyodemografik ve klinik değişkenler Uzmanlık Tezi Dr. Zuhal Doğruer 2002
10 2001 Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılılarında sosyodemografik klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet İnce 2001
11 2000 İçgörüsü olan ve olmayan OKB Hastalarının Demografik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması Psikiyatri Uzmanlık Tezi Dr. Nuray Atasoy 2000
12 2000 Somatik Belirtilerle Psikiyatri Polikliniğine Başvuran hastaların psikiyatrik tanıları ve klinik özellikleri Uzmanlık Tezi Dr. M. Fatih Özyurt 2000
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2015).  From the First Episode to Recurrences: The Role of Automatic Thoughts and Dysfunctional Attitudes in Major Depressive Disorder.  International Journal of Cognitive Therapy, 8(1), 61-77
2 2015 Cagatay Kaya, B., Karadag, H., Oner, O., Kart, A., Turkcapar, M. H. (2015). Serum S100B Protein Levels in Patients with Panic Disorder: Effect of Treatment with Selective Serotonine Reuptake Inhibitors. Psychiatry Investigation12 (2), 260–262. (doi: 10.4306/pi.2015.12.2.260)
3 2015 Murad Atmaca, Hanefi Yildirim, Seda Yilmaz, Neslihan Caglar, Osman Mermi, M. Gurkan Gurok, Yasemin Kekilli, Hakan Turkcapar.   HMRS results of hippocampus in the patients with obsessive–compulsive disorder before and after cognitive behavioral therapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Volume 19, Issue 4, (2015): 285-289 (doi:10.3109/13651501.2015.1072220)
4 2015 Kadir OzdelM. Hakan Türkçapar, S. Olga Guriz, Zeynep Hamamci, Baki Duy, Ibrahim TaymurJohn H. Riskind. (2015) Early Maladaptive Schemas and Core Beliefs in Antisocial Personality Disorder International Journal of Cognitive Therapy: 8(4): 306–317 (doi: 10.1521/ijct.2015.8.4.306)
5 2015 S Batmaz, S Kocbiyik, Ö Yalçınkaya-Alkar, M Hakan Turkcapar Cognitive distortions mediate the relationship between defense styles and depression in female outpatients. The European Journal of Psychiatry 30 (4), 237-247
6 2014 Yucens Bengu, Kuru Erkan, Safak Yasir, Karadere Mehmet Emrah, Turkcapar Mehmet Hakan (2014).  Comparison of personality beliefs between depressed patients and healthy controls.  Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1900-1905
7 2014 Batmaz Sedat, Ulusoy Kaymak Semra, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2014).  Metacognitions and emotional schemas: a new cognitive perspective for the distinction between unipolar and bipolar depression.  Comprehensive Psychiatry, 55(7), 1546-1555
8 2014 Taymur, AE Sargin, K Özdel, HM Türkçapar, L ÇALIŞGAN, E Zamki (2014) Possible risk factors for acute stress disorder and post-traumatic stress disorder after an industrial explosion Nöro Psikiyatri Arşivi 51 (1), 23
9 2014 Özdel Kadir, Taymur Ibrahim, Guriz Seher Olga, Tulaci Riza Gökcer, Kuru Erkan, Turkcapar Mehmet Hakan, Seedat Soraya (2014).  Measuring Cognitive Errors Using the Cognitive Distortions Scale (CDS): Psychometric Properties in Clinical and Non-Clinical Samples.  PLoS ONE, 9(8), 105956
10 2014 İ Taymur, K Özdel, V Duyan, AE Sargin, G Demiran, MH Türkçapar  (2014) The relationship between temperament and character features and social problem solving in psychiatric patients who attempted suicide with drugs: preliminary results. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 15 (1) 31-38
11 2013 Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Soygur Arif Haldun, Ozalp Elvan, Turkcapar Mehmet Hakan (2013).  The distinction between unipolar and bipolar depression: A cognitive theory perspective.  Comprehensive Psychiatry, 54(7), 740-749
12 2013 Aydin Nazan, Cetin Mesut, Kurt Erhan, Savas Haluk, Acikel Cengizhan, Kilic Selim, Basoglu Cengiz, Turkcapar Hakan (2013).  A Report on the Psychotropic Drug Usage in Turkey and Its Medical, Ethical and Economical Consequences of Current Applications.  Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23(4), 1
13 2012 Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22(2):130-138 (SCI-E) 7. Isim
14 2012 Lapsekili, N., Haciomeroglu, B., Sutcigil, L. Turkcapar, H. Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2012 85: (3): 260–267 (SSCI 5. isim)
15 2012 Taymur İ, Türkçapar MH, Özdel K, Sargın AE, Çalışgan L, Zamkı E, Demirel B. Sociodemograhic and cognitive risk factors for acute stress disorder and PTSD after an industrial explosion. Anatolian Journal of Psychiatry, 2012; 13(4):270-276.
16 2012 Ekinci A, Ekinci O, Türkçapar H, Özbay H. Alkol Bağımlısı Olguların Sağlıklı Kontrollerle Emosyonel Şemalar Yönünden Karşılaştırılması ve Klinik Özelliklerle İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 286-293.
17 2012 Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: 130-138
18 2011 Ak, M., Lapsekili, N., Haciomeroglu, B., Sutcigil, L. Turkcapar, H. (2011), Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. doi:10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x
19 2010 S Örsel, H Karadağ, H Türkçapar, AK Kahiloğulları.Diagnosis and classification subtyping of depressive disorders: comparison of three methods Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010; 20(1):57-65 SCI Expanded
20 2010 Z Hamamcı,EG Kapçı, H Türkçapar İlişki İnançları Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(2):127-132 SCI Expanded
21 2008 Kapci EG, Uslu R, Turkcapar H, Karaoglan A. Beck Depression Inventory II: evaluation of the psychometric properties and cut-off points in a Turkish adult population. Depression Anxiety. 2008;25(10):104-10. SCI
22 2008 Uslu RI, Kapci EG, Oncu B, Ugurlu M, Turkcapar H. Psychometric properties and cut-off scores of the Beck Depression Inventory-II in Turkish adolescents. J Clin Psychol Med Settings. 2008 Sep;15(3):225-33. SSCI 
23 2005 Türkçapar MH, Özyurt MF, Örsel S, Türkçapar FA, Psychiatric Morbidity In Patients With Pain And Medically Unexplained Symptoms The Pain Clinic 2005; 17:145-151, SCI- E,
24 2005 Turkcapar, H., Kose, S., Ince, A. and Myrick, H. Beliefs as a Predictor of Relapse in Alcohol-Dependent Turkish Men J Studies on Alcohol 2005; 66:848-852, SCI,
25 2004 Akdemir A. Türkçapar H Mania and hypomania with olanzapine use. European Psychiatry. 2004; 19:175-6. 2.isim SCI- E,
26 2004 Türkçapar H, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Öfke ve Depresyonun İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2004;15(2):119-24.
27 2001 Akdemir A, Türkçapar H. Örsel S. Dağ İ. Demirergi N, Özbay H Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry 2001, 42 (2) 161-165 SCI,
28 2001 Soygüt G, Türkçapar MH Antisosyal kişilik bozukluğunda kişilerarası şema örüntüleri: bilişsel kişilerarası bir bakış. Türk Psikoloji Dergisi 2001, 16(47), 55-66 SSCI, 
29 1999 Türkçapar H, Akdemir A, Örsel S, Demirergi N, Şirin A, Kılıç E, Özbay H The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems. Journal of Affective Disorders 1999;54(1-2):101-107. SCI,
30 1998 Türkçapar H, Örsel S, İşcan EN, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic and nonmelancholic major depression: a comparative study. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 1998,13: 21-27. SCI,
31 1995 Örsel Dönbak S, Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Şirin A, Özbay H. The Efficacy of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder: A Comparative study. Acta Psychiatrica Belgica 1995;3:139-151. Index Medicus,
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2010 M. Hakan Turkcapar, Katre Camli, Serkan Akkoyunlu 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA The Comparison Of Cognitive Insight, Metacognitions And Clinical Features Of OCD Patients Who Have Reactive And Autogenous Obsessions
2 2010 K. Fatih Yavuz, M. Hakan Türkçapar, Basak Demirel, Emrah Karadere 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA Validity And Reliability Of The  “Leahy Emotional Schema Scale Turkish Version
3 2007  Emine Kapci, Runa Uslu, Hakan Turkcapar, Akfer Karaoglan 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya How about the cut-off points of Beck Depression Inventory-II in another culture? Poster Bildiri
4 2007 Hakan Turkcapar, Selcuk Aslan, Mustafa Ugurlu, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya Validity and Reliability of “The Craving Beliefs Questionnaire” in Turkish Alcohol Dependent Patient. Poster Bildiri
5 2007 Hakan Turkcapar, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya, ,Validation of the Cognitive Model of Panic: The specifity of sensations and catastrophic misinterpretations, Poster Bildiri
6 2007 Karaoğlan A, Örsel S, Akdemir A, Tavat B, Türkçapar MH. ECNP 2007 ECNP, Vienna, Austria, 2007 (Poster). Clock Drawing Test In Screening Cognitive Dysfunctions In Schizophrenia. 9(1): s243
7 2006 A. Akdemir, A. Karaoglan, BT Cangoz, S Orsel, H Turkcapar.  XXV CINP Congress, 2006, Chicago. The Relation of executive function and disease severity in schizophrenic and bipolar patients: a preliminary report. Int J Neuropsychopharmacology 9(1): s243
8 2006 S. Aslan, H. Turkcapar, O. Karaer, B.M. Ergun, E. Ertekin 36th annual Congress of the EABCT, 20-23 Eylül 2006 Paris. Validity and reliability of Turkish version of metacognitions questionnaire (MCQ-30) Poster Bildiri
9 2005 Türkçapar MH, İnce A, Cognitive model and Predictors of Relapse in Alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2005, Selanik Sempozyum Konuşması3
10 2004 Türkçapar MH, İnce A, Cognitive features of alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2004, Manchester: Bildiri Poster Bildiri
11 2003 Türkçapar MH, İnce A, Doğruer Z Beliefs as a predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2003, Prag Sözel Bildiri:
12 2002 Locus Of Control in Antisocial Personality Disorder. Cognitive Psychotherapy in A New Millenium içinde. Editörler: T. Scrimali, L Grimaldi Kluwer Academic/Plenum Publishers New York, 2002, S.381-384
13 2001 Türkçapar MH, Atasoy N Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 2001, İstanbul. Sunulan Bildiri: Anxiety level and dysfunctional beliefs in obsessive compulsive patients
14 2000 Türkçapar MH Locus of controls in Antisocial Personality Disorders IACP World Congress of Cognitive Therapy, 2000, Catania, Italya: Poster Bildiri
15 1999 Türkçapar, M. H., Bahçekapılı, H., Akdemir, A., & Sayar, K. (1999). Sociodemographic Features of Antisocial Personality Disorder. (XI. World Congress of Psychiatry, Hamburg, August 6-11, 1999 and abstracted in Abstracts, vol. II, p.22)
16 1999 Türkçapar H, Boyacıoğlu G Cognitive Features of Antisocial Personality Disorder. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999, Dresden. Poster Bildiri
17 1999 Boyacıoğlu G, Türkçapar MH Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999, Assessment of Interpersonal Schemas in Antisocial Personality Disorder: A Cognitive Interpersonal Perspective.
18 1999 İşcan N, Örsel S, Akdemir A, Türkçapar H, Şirin A, Kılıç E, Özbay H.APA Annual Meeting Washington 1999. Comorbidity and effects of personality disorders on depressive mood disorders in a Turkish population.
19 1997 Göka E, Türkçapar H, Özbay H XXII. International Congress of Group Psychotherapies Mayıs 1997 Bergama: Sunulan Bildiri: Özel uygulamada bir hasta etkileşim grubundan elde edilen deneyimler.
20 1997 Türkçapar H, Şirin A, Örsel S, İşcan N, Akdemir A, Göka E, Özbay H. 6th World Congress of Biological Psychiatry June 22-27 1997 Nice, France. Thyroid hormone levels in melancholic and non-melancholic depressive petients. Biological Psychiatry Vol 42, Number 1S,1997 Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry.
21 1996 Örsel SD, Türkçapar H, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: a preliminary study. European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19-20.
22 1996 Türkçapar H, Örsel SD, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H.Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. 1. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19. 
23 1996 Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Örsel Dönbak S, Akdemir A, Şirin A.X. World Psychiatry Congress of Psychiatry Madrid, August 23-28, 1996. The validity of diagnosis of melancholic depression according to the different diagnostic systems.
24 1995 Öztürk E, Türkçapar H, Şirin A, Göka E,Özbay H.6th European Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. 1993 Macaristan. Bildiri: Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression. European Neuropsychopharmacology 1993; vol.3,No.3(Abstract): 355-356
25 1994 Örsel Dönbak S, Türkçapar H, Öztürk E, Şirin A, Akdemir A, Demirergi N, Özbay H. 7th European Congress Association of European Psychiatrists, 1994 Danimarka. A Comparison of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder. European Psychiatry 1994;9 (Suppl. 1)
26 1993 Öztürk E, Türkçapar H, Şirin A, Göka E,Özbay H.6th European Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. 1993 Macaristan. Bildiri: Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression. European Neuropsychopharmacology 1993; vol.3,No.3(Abstract): 355-356
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2011 H Karadag, S Örsel, A Kart, B Özcaltepe, H Türkçapar, E Kayran Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(3):164-172
2 2011 MH Türkçapar Dirençli Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Psikiyatride Güncel 2011
3 2011 Taymur, MH Türkçapar, S Örsel, E Sargın, S Akkoyunlu Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(4):199-209
4 2011 AF Türkçapar, H Türkçapar Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2011; 14(4):241-253
5 2010 Türkçapar H Hipertansiyonda bilişsel davranışçı terapi Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi: 2010 Cilt: 1 Sayı: 1 Birinci Basamakta Hipertansiyon ÖZEL SAYISI
6 2010 Hasan Karadağ, Berna Alışır, Sibel Örsel, Hakan Türkçapar. Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri 2010;13:92-96
7 2009 Türkçapar H, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009:(2):8-13
8 2008 Karaoğlan Kahiloğulları A, Örsel S, Hatıloglu U, A. Sargın E, Türkçapar MH, Akdemir A. Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2008;11(2):72-76 (5. İsim)
9 2008 P Öner, H Türkçapar, ÖŞ Üneri Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Anksiyete Bozuklukları Kriz Dergisi 2008; 16(1):11-18
10 2007 Türkçapar MH Depresyonda Bilişsel Terapinin Etkinliği ve Tedavideki Yeri: Gözden Geçirme. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2007:3(29):47-54
11 2007 M. H Türkçapar, S Örsel, Mustafa Ugurlu, E Sargın, M Turhan, S Akkoyunlu, Ugur Hatıloglu, G Karakaş Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Klinik Psikiyatri 2007;10:177-191
12 2005  Aslan S, Türkçapar MH,  Güney E,  Eren N, Akkoca Y, Uğurlu M, Karakas G, Beck bilişsel içgörü ölçeği türkçe formunun şizofrenik hastalar için güvenilirlik ve geçerlik çalışması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005:8:186-196 2. İsim
13 2004 Türkçapar MH Melankolili depresyon Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004, 7, Ek sayı 1:20-31
14 2004  Türkçapar MH, Tütüncü R Suicide attempt by ingestion high doses of Risperidon, citalopram and paracetamol. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004, 14(1):14-17
15 2004  Türkçapar MH Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004:(Ek 15): 12-16.
16 2003  Türkçapar MH Kognitif terapi ve kuramı 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):9-18
17 2003 Türkçapar MH Kognitif kavramlaştırma ve formülasyon 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):47-50
18 2003 Özel Ervatan S, Özel A, Türkçapar H, Atasoy N Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(1):5-11
19 2003 Türkçapar MH Bipolar bozukluk manik atakta ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003; 11 Ek(3):29-38
20 2003 Tütüncü R Türkçapar MH, Pseudoepileptik Nöbet Tanısı Alan Konversiyon Bozukluğu Hastalarının Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(2):76-79.
21 2003  Özel A, Türkçapar MH, Güriz O, Karaoğlan A, Kuru T, Kısa süreli ya da atipik antipsikotik ilaç kullanımıyla ortaya çıkan geç diskinezi olguları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003, 13(4):179-182
22 2003 Örsel S, Güriz O, Akdemir A Türkçapar MH. Panik Bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003, 6 (4): 204-212
23 2002 Türkçapar MH Psikiyatri ve internet Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002; 5(1):58
24 2002 Doğruer Z, Türkçapar MH, İnce A Alkol bağımlılığında relaps. Klinik Psikiyatri Dergisi 2002;5 (1):43-49.
25 2002 İnce A, Doğruer Z, Türkçapar MH, Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılarında sosyodemografik, klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002, 5 (2): 82-91.
26 2001 Türkçapar MH, Akdemir A, Örsel S, Özbay MH Major Depresyonda Depresyon şiddetiyle belirtilerin ilişkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001;9(3):387-391
27 2001 Türkçapar MH Yaşlı hastalarda Kognitif Terapi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9 (2): 289-294.
28 2001 Türkçapar MH Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Klinik Psikiyatri Dergisi 2001;4(4):261-267
29 2001 Akdemir A, Türkçapar MH Olanzapin kullanımı ile birlikte görülen hipomani. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2001, 11(4):257-261.
30 2000 Türkçapar MH Kognitif terapi ve psikanalize bakışı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 42-48;
31 2000 Türkçapar MH, Akdemir A, Sayar K, Bahçekapılı H, Antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerde çocukluk çağı klinik özellikleri ve klinik belirtiler: Depresyon ve kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 11-16;
32 2000 Sayar K, Fidan G, Türkçapar MH, Ceyhun E Antisosyal kişilik bozukluğunda umutsuzluk ve aleksitimi. Türkiyede Psikiyatri Dergisi, 2000; 2(1): 10-20
33 1999 Türkçapar MH Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1999, 2:247-253 
34 1998 Türkçapar MH Nesne ilişkileri kuramı ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 44-47
35 1998 Sağnak S, Türkçapar MH Kendilik psikolojisi ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 41-43
36 1998 Türkçapar MH Depresyonun biyolojik etyolojisi ve antidepresan ilaçların temel psikofarmakolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 1998;6 (Özel sayı 1) 5-10
37 1997 Türkçapar MH, Akdemir A, Elverici ŞK, İşcan N, Göka E, Özbay H Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997;1: 18-22
38 1997 Türkçapar MH, Demirergi N, Örsel S, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması: Biyolojik Değişkenler-1. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:249-254
39 1997 Örsel S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması-II: Psikososyal Değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:255-259
40 1997 Örsel S, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Major Depresif Ataktan İyileşen Bir Grup Hastada Yineleme Oranı Ve Ortaya Çıkaran Etkenlerin Saptanması İki Yıllık İleriye Dönük Bir İzlem Çalışması Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1997;5:173-188
41 1996 Türkçapar H Sosyal fobinin biyolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4 (Ek sayı 1)18-22 
42 1996  Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar H, İşcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeğinin (HDDÖ) geçerliliği-güvenilirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4: 251-259
43 1995 Türkçapar H, Sosyal fobide ilaç tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(1):41-48
44 1995 Türkçapar H, Self psikolojisi ve temel kavramları. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(2):125-131
45 1995 Türkçapar H, Sungur M.Z, Akdemir A, Çocuk ve ergenlerde bilişsel terapiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2 (2): 93-100
46 1995 Örsel SD, Türkçapar H, Kılıç EÖ, İşcan ND, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)237-242
47 1995 Şirin A, Türkçapar MH, Göka E, Özbay H Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)278-280
48 1995 Akdemir A, Türkçapar MH Yeme bozukluklarında aile terapisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)53-57
49 1995 Türkçapar MH, Göka E Psikiyatrinin İşlevi Kriz Dergisi 1995:3(1-2):179-181
50 1995 A.Akdemir, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. Kriz Dergisi 1995:3(1-2):215-218
51 1995 Türkçapar, MH; Öztürk, E; Göka, E; Şirin, A; Özbay, H Efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. The New Journal of Medicine 1995;1(Suppl 1): 33-36
52 1994 Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Psikiyatri Kliniğine Başvuran Uçucu Madde Kullanan Ergenlerin Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5(3):213-216 2. isim
53 1994 Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (1):17-23
54 1994 Demirergi N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında psikofarmakolojik tedavi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 1):89-93  [ Yazının güncelleştirilmiş şekli: İşcan N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)58-62] 2. isim
55 1994 Türkçapar MH, Göka E, Şirin A, Berber MS, Elverici ŞK, Soygür H Bir vaka: kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(3): 273-276 1. isim
56 1994 Türkçapar MH, Göka E Depresyon psikoterapisine genel bakış. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(Ek sayı 4): 7-14
57 1994 Türkçapar MH Depresyonun self psikolojik kuramı ve tedavisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 4):40-44
58 1993 Göka E, Türkçapar H, Özbay H. Biyolojik Psikiyatrinin Sınırları ve Sınırlamaları. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (1): 9-22
59 1993 Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Yazıcıoğlu D, Kaptanoğlu S, Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (3): 238-241 2. isim
60 1993 Türkçapar H, Soygür H, Risperidon: Yeni bir antipsikotik. Türk Psikiyatri Dergisi 1993;4 (2):126-129 1. isim
61 1991 Göka E, Türkçapar H. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2(4): 247-254
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2009 Hamamcı Z, Kapçı E.G., Türkçapar H, İlişki inanç envanterinin Türkçe’ye uyarlaması (Sözel Bildiri) V. Ulusal Aile Ve Evlilik Terapileri Kongresi 13-15 Mart 2009 İstanbul
2 2009 ODTU 2009 1. Psikoloji sempozyumu olgu sunumu Hakan Turkcapar, Selcuk Aslan
3 2009 Hasan Karadag, Hakan Türkçapar, Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Klozapin Kullanımı:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)
4 2009 Hasan Karadag, Hakan Türkçapar, Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Lityum Kullanımındaki değişim:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)
5 2007 Tunç Aygül, Türkçapar Hakan Beden imgesi 1. Ulusal Kognitif Davranışçı Terapi Kongresi İstanbul, 2007
6 2006 Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. H Turkcapar, S Aslan, S Orsel, E Sargın, S Akkoyun, U Hatıloğlu, G Karakaş, G Alpaslan, M Turhan, F Yavuz, S Köse. Kişilik inanç ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. S494.
7 2006 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. A Karaoğlan, A Akdemir, B Tavat, MH Turkcapar. Şizofreni hastalarında yürütücü işlevler ve bellek ilişkisi: bir ön çalışma. S512
8 2006 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. G Karakaş, S Orsel, M Ugurlu, MH Turkcapar, MH Özbay, S Berber. Şizofreni hastalarında metabolik sendrom ve yaygınlığı. S523
9 2006 Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Turhan M Alkol bağımlısı hastalarda “Madde kullanımıyla İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 66-67
10 2006 Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Sargın E Alkol bağımlısı hastalarda “Alkol Kullanma İsteği (Craving) ile İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 67
11 2005 Aslan S, Türkçapar MH, Beck İçgörü Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirliği 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum 2005 Poster
12 2003  Örsel S, Güriz O, Türkçapar H, Akdemir A. Panik bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003.
13 2003 Şaylan M, Türkçapar H, Tetik T, Özdemir F, Pırıldar Ş  Olanzapin ve Diğer antipsikotiklerle Tedavi Edilen Hastalarda Klinik Durumda ve Yan Etkilerde Değişim: 3 Yıl Süreli Kıtalararası Şizofreni Polikliniği Sağlık Sonuçları Çalışması (IC-SOHO) 6-Ay Sonuçları.39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003
14 2003 Özel A, Türkçapar H, Karaoğlan A, Güriz O, Karadağ H Kısa süreli atipik antipsikotik kullanımıyla görülen Geç Diskinezi Vakaları 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Sözel Bildiri: Ankara 7-11 Mayıs 2003
15 2001 İnce A, Türkçapar MH., Doğruer Z. Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001
16 2000 Türkçapar MH, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S. Öfke ve Öfke Dışavurumunun Depresif Bozukluk ve Antisosyal Kişilikle İlişkisi : Kontrollu Bir Çalışma 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya, 2000
17 1996 Dönbak ÖS, Göka E, Cinemre B, Türkçapar H, Demirergi N, Akdemir A. Parkinson Hastalığının tedavisi sırasında ilacın ortaya çıkardığı psikotik durumlar ve klozapin tedavisi V. Anadolu Psikiyatri Günleri İzmir, 1996. Poster Bildiri
18 1996  Türkçapar H, Akdemir A, Demirergi N, Dönbak S, Cinemre B, Özbay H. Depresyonda  şiddetle  belirti dağılımının ilişkisi 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996
19 1996  Türkçapar H, Alkol bağımlılığında antisosyal kişilik bozukluğu 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996
20 1996 Örsel SD, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Depresif bozukluklarda alevlenme yineleme oranları ve ortaya çıkan etkenler Bahar Sempozyumları 1, 23-26 Nisan 1997 Antalya
21 1995  Göka E, Türkçapar H Psikiyatrinin işlevi İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1995.
22 1995 Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kuşadası, İzmir 1995.Sözel Bildiri 
23 1995 Türkçapar H, Elverici ŞK, Akdemir A,Göka E, Demirergi N, Özbay H, Sağnak S. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve anksiyete düzeyleri. S.23, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995:sözel bildiri
24 1995
Örsel Dönbak S, Türkçapar MH, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. s18, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
25 1995 Örsel Dönbak S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Depresif bozukluğu olan hastaların psikososyal özellikleri. s17, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
26 1995  Türkçapar MH, Şirin A, Kılıç E, Örsel Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H.  Depresyon altgrupları şiddet ve biyolojik değişkenler. s24, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi  İstanbul 1995 sözel bildiri
27 1995 Akdemir A,Öztürk E, Sağnak S, Türkçapar H, Bozkurt S, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde biperiden kullanımı 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Ankara 1995, Sözel Bildiri  
28 1995 Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, İnce A, Atasoy N. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa 1995 Sunulan Bildiriler: Major depresif hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği maddeleriyle bazal kortizol ve TSH düzeyleri arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster Bildiri
29 1995 Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, Kılıç EÖ. Major depresyonda depresif belirtiler le bazal kortizol düzeyi ve TSH arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster bildiri.
30 1994 S. Dönbak, E. Öztürk, A. Şirin, H. Türkçapar, N. Demirergi, A. Akdemir, H. Özbay DST’ nin depresyon tedavisinde ön belirleyici olarak rolü. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri, 1994
31 1994 A. Şirin, E. Göka, H. Soygür, H. Türkçapar, S. Berber, Bir olgu nedeniyle Binsvanger hastalığı ve afektif komponenti, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu,1994  
32 1994 E. Göka, M. Sönmezyurt, H. Türkçapar Bir olgu nedeniyle De Cleramboult’s sendromu. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri,1994  
33 1994  Özbay H, Öztürk E, Akdemir A, Altınoğlu İ, Alpdündar B, Türkçapar H. Ergenlerde uçucu madde kullanımı 3.Ulusal Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Bursa 1994 Poster bildiri
34 1994 Göka E, Şirin A, Türkçapar H,: Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu SSK Tıp Kongresi 1994. Poster Bildiri
35 1994 Göka E, Türkçapar H Bir vaka kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi.Birinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1994 Poster Bildiri
36 1993 Türkçapar H,  Öztürk E, Şirin A, Göka E,  Özbay H,  Hafif ve orta şiddetli depresyonda moklobemidin etkinliği: Distimik bozukluk ve majör depresyon karşılaştırması 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993
37 1993 Türkçapar H, Demirergi EN, Özbay H Alkol bağımlılarında eşlik eden psikiyatrik bozukluklar. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993 
38 1992 Soygür H, Türkçapar MH, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. s23 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992 Poster bildiri
39 1992 Soygür H, Kaptanoğlu S, Türkçapar MH, Yazıcıoğlu D Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992
40 1991 H. Özbay, E. Öztürk, H. Türkçapar, İ. Altınoğlu, M. Özyurt Psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde benlik imajı 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya Sözel Bildiri
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2012 PART (Psikiyatride Araştırma Tasarımı, Yönetimi ve Denetimi) Koroglu E, Aydemir Ö, Türkçapar H HYB Yayıncılık Ankara 2012
2 2010 H Türkçapar Şizofreni'den Vazgeçme Zamanı Geldi mi? Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi 2010(5):111-118
3 2009 Türkçapar H Bilişsel Kurama göre depresyon, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2009(1):99-108
4 2009 Hakan Türkçapar Klinik Uygulamada Bilişsel Terapi: Depresyon HYB Yayıncılık Ankara 2009
5 2009 Psikoterapi Yöntemleri Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2009
6 2008 Güncel Klinik Psikiyatri içinde, Bilişsel Davranışçı Tedaviler Bölümü, H. Türkçapar,  Editörler: Erdal IŞIK, Ender Taner, Umut Işık, Ankara 2008 
7 2008 Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Editör Prof. DR. M. Nedim Çicek İnfertilite ve Psikolojik Boyutları Dr. Figen Türkçapar, Dr. Katre Vardareli, Dr. Hakan Türkçapar, Ankara 2008
8 2008 Göka E, Türkçapar MH Gençlik başımda duman, Popüler Psikiyatri Ocak-Şubat 2008 Sayı:41:36-41
9 2008 Türkçapar H Bilişsel Açıdan Anksiyete, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2008(2):69-81
10 2007 Bilişsel Terapi Teknikleri Robert L. Leahy Çeviri Editörü: Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007
11 2007 Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Terapi Uygulamaları Robert L. Leahy Çeviri Editörleri: Selçuk Aslan, Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007
12 2007 H. Türkçapar Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama HYB Yayıncılık Ankara 2007 (2. Baskı 2008, Üçüncü Baskı 2009, 4. Baskı 2010, 5. Baskı 2011, 6. Baskı 2012)
13 2006 Bilişsel Terapi. Bölüm 30.6 Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry-Türkçe Çevirisi İçinde Çeviri Editörleri: H.Aydın, A. Bozkurt, Güneş Kitabevi Ankara 2006, sayfa 2595-2610.
14 2006 Psikiyatrik Aciller Acil Hekimliği sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı Psikiyatrik Aciller Bölümü Türkçapar H Sağlık Bakanlığı Yayını Ankara 2006
15 2006 Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler kitabı içinde Editör. Nesrin Dilbaz, Yeme Bozukluklarında Bilişsel Terapi Türkçapar H Ankara, 2006
16 2006 Anksiyete Bozuklukları içinde Editörler: Raşit Tükel, Tunç Aklın Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Bölüm 5 Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2006
17 2005 Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu Editör: Raşit Tükel, Tunç Alkın, Bölüm 5 Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2005
18 2005 Ruhsal Hastalıklar 3. Baskı içinde. Editör: N.Yüksel, Türkçapar H Psikoterapiler, Psikodinamik Psikiyatri. MN Medikal&Nobel Yayınları Ankara 2005
19 2001 Türkçapar MH HPA (hipotalamik-pituiter [hipofiz]-adrenal) Ekseni, Duygudurum bozuklukları dizisi,  2001; (6):257-263
20 2000 Türkçapar MH, Işık B Borderline Kişilik Bozukluğu, Psikiyatri Dünyası 2000;4(2):44-49
21 1996 Örneklerle aile tedavisinin temel kavramları, Aile Tedavileri - Türkçapar H, Kılıç EZ Yayın sorumlusu Prof. Dr.Efser Kerimoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, Ankara-1996
22 1995 Küçük Stajlar (Ed. Dr. A. Bektaş) Türkçapar H Psikiyatri bölümü, Medical Network - Ankara,1995.
23 1992 Göka E., Türkçapar H. Freud, Ağaç Yayınları,İstanbul 1992
24 1992 Sayar K, Türkçapar H Antipsikiyatri, (1. Baskı Ağaç Yayınları,İstanbul 1992, 2. Baskı Mavi Yayıncılık, İstanbul 1997)
25 1991 Türkçapar H. Ailenin Ruh Sağlığı ve Normal Dışı Davranışlar. Türkiye Aile Yıllığı,1991: 169-184
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   Türkiye Ruh Sağlığı Eylem Planı-TC Sağlık Bakanlığı Danışman
2   Alkol bağımlılığındaki bilişsel özellikler ve relapslara etkisi
3   Beck Personality Belief Questionarre Kısa formunun Türkçe geçerlik güvenirliği
4   OKB de bilişsel terapinin etkinliği
5   OKB de Akıl yürütme
6   Şizofrenide akıl yürütme
7   Alkol bağımlılığında BDT nin etkisi
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2009 SB Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurucu Şefi
2 2005 SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefi
3 1997 SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabib Yardımcılığı
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Psikofarmakolojji Bülteni Yayın kurulu Üyeliği
2   Grup Psikoterapileri Derneği
3   Klinik Psikiyatri Dergisi yayın kurulu üyeliği
4   Türk Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
5   Biyolojik Psikiyatri Derneği üyelikler
6   Psikofarmaloloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği),
7   Türkiye Psikiyatri Derneği (Kurucu Üye)
8   Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanlığı
9   APA (American Psychiatric Association) International Member
10   IACP (International Association for Cognitive Psychotherapy) Member
11   BABCP (British Association of Behavioral and Cognitive Psychotherapy) Member
12   ABCT (American Cognitive Behaviour Therapy Association) Full member
13   Academy of Cognitive Therapy (ACT)-Fellow Member
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2010 Klinik Psikofarmakolji Dergisi 2010 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü
2 1998 Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998 Yılı En Iyi Araştırma Ödülü
3 1998 1998 ÖSYM Sağlık Bakanlığı Psikiyatri Şef ve Şef Yardımcılığı Merkezi Bilgi Sınavı 3.lüğü
4 1996 Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996 Yılı En Iyi Araştırma Ödülü
5 1983 1983 Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) Türkiye 16. lığı
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PSK305 Psikopatoloji I Zorunlu3
2 SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu3
3 PSK318 Kültürler Arası Psikoloji Seçmeli2