Lisans | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Lisans

Mezun öğrencilerimiz program sonunda aşağıda belirtilen yeterliliklerle donanmış olacaktır:

Psikoloji biliminin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
Psikoloji ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya sahiptir.
Psikoloji biliminden elde ettiği bilgilerle sosyal ve toplumsal sorunları açıklayabilir.
Bilimsel düşünme ve araştırma becerisi elde ederek çok yönlü bakış açısı kazanır.
Psikoloji alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
Birey olarak bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
İnsan doğasına farklı psikolojik kuramlar ve yaklaşımlardan bakabilme becerisi kazanır.
Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik, sosyokültürel vb.) ait temel bilgilere sahiptir.
Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.