HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ferhat Jak İÇÖZ

Ferhat Jak İÇÖZ

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul-Bilgi Üniversitesi-Psikoloji (2006-2010) New York-Wassar College(2009)
Yüksek Lisans : İstanbul Bilgi Üniversitesi-Klinik Psikoloji
Doktora : Londra, Birleşik Krallık-Middlesex University(Psikoterapi ve Danışmanlık)
Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : ferhat.icoz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1  
 • How Do Psychotherapists Experience the Psychotherapeutic Mitwelt? A Comparative Study between Existential and Psychoanalytic Practitioners. Sürmekte olan doktora tez çalışması, danışmanlar: Christina Moutsou ve John Andrew Miller.
 • The Need for and Feasibility of Provision of Psychological Therapies under the State Welfare Scheme in Turkey. Yüksek lisans tez çalışması, danışman: Hiona Balfoussia.
 • The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Affective Neuroscience Personality Scale. Yüksek lisans tez çalışması, danışmanlar: Hanna Nita Scherler ve Ryan Macey Wise.
 • Meaningful Inter-Group Dynamics Through Logotherapy: Boosting Inter-Group Relations Through Awareness Raising Modules Based on Logotherapy. Varoluşçu analiz ve logoterapi diploma çalışması, danışman: Ann V. Graber.
 • Working with Trauma: Secondary Traumatic Stress among Mental Health Workers in Turkey. Lisans mezuniyet projesi, danışman: Ayten Zara.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  
 • Zara, A., İçöz, F. J. (2015). Türkiye’de ruh sağlığı alanında travma mağdurlarıyla çalışanlarda ikincil travmatik stres, Klinik Psikiyatri Dergisi, 18 (1), 15-23.
 • Özkarar-Gradwohl, F. G., Panksepp, J., İçöz, F. J., Çetinkaya H., Köksal F., Davis K. L., & Scherler N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: The comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales, Culture and Brain, 2 (2), 173-192.
 • Icoz, F. J. (2014). Gerçeklik ve öznellik: Felsefe, psikanaliz ve sinirbilim ışığında insanın varoluşu, Düşünbil Dergisi, 43, 65-73. 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   ·         Icoz, F. J., Ozkarar-Gradwohl, G., Scherler, H. N., & Koksal, F. (2014). Affective portraits of attachment and awareness: The relationship of affective neuroscience personality subscales with adult attachment styles and mindful awareness. (sözlü sunum - International Congress of Neuropsychoanalysis, New York, ABD – Temmuz 2014)
·         Icoz, F. J. (2014). Gerçeklik ve öznellik: Felsefe, psikanaliz ve sinirbilim ışığında insanın varoluşu. (sözlü sunum – Zihin Sempozyumu, Ankara, Türkiye – Nisan 2014)
·         Icoz, F. J. (2013). Existential psychotherapy and psychoanalysis – can we still learn from each other? (sözlü sunum - Existence and Psychotherapy Conference, Karpathos, Yunanistan – Eylül 2013).
·         Icoz, F. J. (2013). Affective portraits of attachment styles: The relationship between affective neuroscience personality subscales and adult attachment styles. (sözlü sunum - International Congress of Neuropsychoanalysis, Cape Town, Güney Afrika – Ağustos 2013).
·         Icoz, F. J. (2013). Meaningful inter-group dynamics through logotherapy: Improving relationships through awareness raising modules. (sözlü sunum - International Congress of Logotherapy in Dallas, TX, ABD – Haziran 2013).
·         Icoz, F. J. (2013). Existential approaches in clinical psychology and psychotherapy: An introduction. (ders - EFPSA Congress 2013, Izmir, Türkiye – Nisan 2014).
·         Yardımcı, B., & Icoz, F. J. (2012). Contacting, exploring and containing the unthought known: Two cases of combined application of yoga and psychotherapy. (sözlü sunum - 5th International Conference Of World Council For Psychotherapy (Asian Chapter), Yeni Delhi, Hindistan - Eylül 2012.) 
·         Icoz. F. J. (2012). Combined Usage of Psychodynamic, Existential and Cognitive-­‐ Behavioural Approaches in Psychotherapy: A Case Study. (sözlü sunum – 30th International Congress of Psychology, Cape Town, Güney Afrika – Temmuz 2012.)
·         Icoz, F. J. (2012). Role of Supervision as a Protective Factor Among Mental Health Workers in Turkey. (sözlü sunum – 30th International Congress of Psychology, Cape Town, Güney Afrika – Temmuz 2012.)
·         Ozkarar, F. G., Scherler, H. N., Koksal, F., & Icoz, F. J. (2012). Cultures’s Influence on Basic Affective Systems: A comparison of Turkish and American Norms for Affective Neuroscience Personality Scales. (“Cross-­‐ Cultural Approach to Neuropsychoanalysis and Affective Neuroscience” sempozyumunda sözlü sunum – 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan – Haziran 2012.)
·         Narita, K., Ozkarar, F. G., DeGreck, M., Scherler, H. N., Yama, M., & Icoz, F. J. (2012). Relation of ANP Trait to Culture: A Preliminary Outline of a Cross-­‐Cultural Study of Japan, Turkey, Germany. (“Cross-­‐ Cultural Approach to Neuropsychoanalysis and Affective Neuroscience” sempozyumunda sözlü sunum – 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan – Haziran 2012.)
·         Icoz, F. J. (2012). Duygulanımsal Sinirbilim Kişilik Ölçeği’nin Türkçe Standardizasyonu’nun Geçerlilik Çalışması ve Alt Ölçeklerinden Maneviyatın Beş Büyük Kişilik Faktörü ile İlişkisi. (H. N. Scherler, F. Köksal ve G. Özkarar ile “Bilinç ve Duygulanım Gelişmelerinin Maneviyatla İlişkisi: Farkındalık ve Psikoparaloji” sempozyumunda sözlü sunum – 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye – Nisan 2012)
·         Icoz, F. J. (2012). Logotherapy and Psychodynamic Orientation: Toward the Combined Usage of Logotherapeutic and Psychodynamic Orientations in Individual Logotherapy. (sözlü sunum – Future of Logotherapy Conference, Vienna, Avusturya – Mart 2012.)
 • Icoz, F. J. (2011). Burnout Syndrome among Mental Health Workers in Turkey. (sözlü sunum – 6th World Congress for Psychotherapy, Sydney, Avustralya – Ağustos 2011).
 • Icoz, F. J., & Zara, A. (2011). Working with Trauma: Secondary Traumatic Stress among Mental Health Workers in Turkey. (sözlü sunum – XII European Congress of Psychology, İstanbul, Türkiye – Temmuz 2011.)
 • Icoz, F. J. (2011). Secondary Traumatic Stress and Burnout Syndrome: Is Secondary Traumatic Stress only a Derivation of Burnout in the Context of Traumatic Experience? (poster sunum – XII European Congress of Psychology, İstanbul, Türkiye – Temmuz 2011.)
 • Icoz, F. J. (2009). Looking at psychodrama across different contexts. (sözlü sunum – European Summer School 2009, Arcalia, Romanya – Temmuz 2009.)
 • Icoz, F. J. (2009). Multi-Facets of psychodrama: Looking various psychological issues from the theatrical therapeutic point of view. (poster sunum – XI European Congress of Psychology, Oslo, Norveç – Temmuz 2009.)
 • Icoz, F. J., Cengel, S. M., & Gokpinar, C. E. (2009). Effects of women’s presentation in media on women’s body esteem: Investigation of celebritiness of women presented in media and its effects on common women. (poster sunum – XI European Congress of Psychology, Oslo, Norveç – Temmuz 2009.)
 • Icoz, F. J. (2009). A study on the relationship between differentiated media consumption habits and body esteem.  (poster sunum – XI European Congress of Psychology, Oslo, Norveç – Temmuz 2009.)
 • Icoz, F. J. (2008). Different perspectives in treating post-traumatic stress disorder patients after mass disasters and terrorist attacks. (poster sunum – XXIX International Congress of Psychology,  Berlin, Almanya – Temmuz 2008.)
 • Icoz, F. J., & Aydin, Z. (2008). Creating yourself as you touch children’s lives: The project of ‘Sharing the Acquirement’ by Bilgi PsyProject Club, a project with orphans in order to enhance their school performance. (sözlü sunum – 22nd European Congress of Psychology Students, Vilnius, Litvanya – Nisan 2008.)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1  
 • Türk Psikologlar Derneği
 • The British Psychological Society
 • American Psychological Association
Viktor Frankl Institute of Logotherapy

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1   Gestalt Terapi
 • Gestalt Terapi Eğitimi. (Ekim 2010 – Haziran 2012, 114 saat, Doç. Dr. Hanna Nita Scherler tarafından verildi)
 • Gestalt Günleri ’09 ‘Farkındalık: Being in the Body: A Gestalt Approach to Presence and Experience. (12-13 Ekim 2009, 6 saat, Arye Bursztyn and Yaakov Kaiser tarafından verildi)
Varoluşsal Analiz/ Logoterapi (Viktor Frankl Institute of Logotherapy – Dallas, TX, ABD)
·         Advanced Supervised Study of Franklian Psychology – Diplomate Project. (Eylül 2011 – Mart 2012)
 • Franklian Psychology: Theory and Therapy of Mental Disorders, Viktor Frankl Institute of Logotherapy. (Haziran 2011, 30 saat)
 • Franklian Psychology: Meaning-Centered Interventions, Viktor Frankl Institute of Logotherapy. (Ocak 2011 – Mart 2011, 30 saat, Dr. Ann V. Graber tarafından verildi)
 • Franklian Psychology: Attitudinal Change, Viktor Frankl Institute of Logotherapy. (Temmuz 2010 – Kasım 2010, 30 saat, Dr. Ann V. Graber tarafından verildi)
 • Franklian Psychology: Introduction to Logotherapy, Viktor Frankl Institute of Logotherapy. (Mart 2009 – Mayıs 2009, 15 saat, Dr. Ann V. Graber tarafından verildi)
Yoga Hocalık Eğitimi
 • Zeynep Aksoy ile 200 Saatlik Yoga Hocalık Eğitimi, Cihangir Yoga. (Mart 2010 – Aralık 2010)
 • Nefes ve meditasyon üzerine Osho Meditasyon Merkezi’nde çalışmalar, Puna, Hindistan. (26-30 Kasım 2009)
Diğer
 • Train the Trainer (TtT), EFPSA, Oucmanice – Çek Cumhuriyeti. (Ağustos 2011, 94 saat)
 • Psikanalize Giriş Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Geliştirme Araştırma ve Eğitim Derneği - Psikeİst. (Ekim 2009 – Mayıs 2010, 52 saat)
 • Psikodrama Eğitimi, Psychodrama Training Institute, New York, U.S.A. (Şubat 2009 – Mayıs 2009, 53 saat).