Yüksek Lisans Ders İçerikleri | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: PSK 507 Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:10
Ders İçeriği: Bilimsel yöntem ve metodolojinin temel prensip ve kavramları ele alınır. Bilimsel ve deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemleri tanıtılarak bilimsel araştırma etiği üzerinde durulur. Buna ek olarak, SPSS programı ile aşağıdaki analizler öğretilir ve APA formatında raporlanmasına dair pratik yapılır;

-Frekans analizi
-Bağımsız gruplar t-testi ,
-Eşleştirilmiş gruplar t testi
-ANOVA (tüm versiyonları)
-Korelasyon
-Regresyon analizi
-Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri (Faktör Analizi, İçsel Tutarlılık)

Ders Kodu ve Adı: PSK508 Klinik Uygulama
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde uzman süpervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. 
Ders Kodu ve Adı: PSK541 Süpervizyon I
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Değerlendirme, teşhis ve psikoterapi ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK542  Süpervizyon II
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Değerlendirme, teşhis ve psikoterapi ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK543  Süpervizyon III
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Değerlendirme, teşhis ve psikoterapi ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK545 Seminer
Kredi / AKTS: Kredi:0 AKTS:10
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencileri tez konusu seçmek için literatür taraması yapmaya yöneltmek ve araştırma konusu bulup tez önerisi sunmalarına rehberlik yapmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden beklenen ilgilendikleri alanda literatür taraması yapmaları ve tez önerilerini oluşturmalarıdır.
Ders Kodu ve Adı: PSK595 Tez
Kredi / AKTS: Kredi:0 AKTS:30
Ders İçeriği: Klinik psikoloji alanında özgün bir araştırma konusu belirlenerek tez danışmanı denetiminde yürütülür ve jüriye  sunulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK596 Tez 
Kredi / AKTS: Kredi:0 AKTS:30
Ders İçeriği: Klinik psikoloji alanında özgün bir araştırma konusu belirlenerek tez danışmanı denetiminde yürütülür ve jüriye  sunulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 501 İleri Psikopatoloji I
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10
Ders İçeriği: Genel psikopatoloji ve DSM-5 sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri öğretilir, örnek vakalarda tanılama ve ayırıcı tanılar tartışılır. Bu kapsamda normal ve normal dışının tanımı , psikolojik bozuklukların sınıflandırılması, belirtileri ve özellikleri, duygudurum bozuklukları,kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluklar, somatoform bozukluklar, kişilik bozuklukları, şizforeni ve diğer psikotik bozukluklar dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK502 İleri Psikopatoloji II 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: İleri psikoaptoloji I dersinin devamı nitelğindedir. Disosiyatif Bozukluklar, Cinsel İşlev Bozuklukları, bağımlııklar, umum bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 503 Psikoterapötik Görüşme Becerileri
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikoterapi görüşmelerinin temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflıksözlü sözsüz iletişim, dinleme, soru sorma, yansıtma, yüzleştirme gibi temel görüşme becerilerinin ve tekniklerin üzerinde durulur.  rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: PSK 505 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bilişsel Davranışçı Terapinin tarihsel gelişim, öğrenme kuramları, bilişsel davranışçı terapide temel kavramlar, görüme ve değerlendirme becerileri, bilişsel terapide vaka kavramlaştırma ve formulasyon, temel kavramları, senasları yapılandırma, bilişsel teknikler, otomatik düşünceler, otomatik düşünceleri saptama ve yönlendirilmiş keşif, otomatik düşüncelere yönelik teknikler, davranışçı teknikler, sorun çözme teknikleri.
Ders Kodu ve Adı: PSK 506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bilişsel Davranışçı Terapinin her psikopatolojiye özgü yaklaşımı ve uygulamadaki özellikleri öğretilir. Temel inançlar, ara inançlar ve şemalara dönük teknikler ele alınır.
Ders Kodu ve Adı: PSK 510 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojisi ve Psikoterapisi
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10  

 

Ders İçeriği: Çocuğun ruhsal gelişim basamakları ve özellikleri, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, mental retardasyon, öğrenme bozukluğu, davranım bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluklar, tik bozuklukları, enürezis, enkoprezis, ayırıcı tanılar ve tedaviler dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK512 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikopatolojileri açıklayan biyolojik yaklaşımlar açıklanır, psikoterapiyi desteklemede kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, yan etkileri öğretilir. 
Ders Kodu ve Adı: PSK 513 Meslek Etiği 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikoloji mesleği ile ilgili dünya normlarını belirleyen APA ve EFPA’nın etik ilkeler ve standartları gözden geçirilir, mesleki uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili etik standartlar öğretilir, etik ihlal örnekleri üzerinden tartışılır.    
Ders Kodu ve Adı: PSK514 Grup Terapisi 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Grup Terapileri İlgili Temel Kavram ve İlkeler/  Terapi Grupları Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar / Terapi Süreci / Terapi Sürecinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Bu Sorunlarla Baş Etme /  Grup Terapisi Beceri ve Teknikleri / Grubun Evreleri / Farklı Sorunlara ve Yaş Dönemlerine Yönelik Gruplarla Çalışmaların Teorik ve Pratik Anlatımı
Ders Kodu ve Adı: PSK515 Pozitif Psikoloji
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Pozitif Psikolojiye Giriş / Pozitif Psikolojiye Tarihsel ve Yöntemsel Bakış / Güçlü Yönlerin Tanımlanması / Zihinsel Sağlık / Öznel İyilik Hali ve Mutluluk / Kontrol ve Bilgece Farkındalık / Otantiklik ve Eşsiz Olma Arayışı / İlişkiler ve Yakınlığın Etkisi / Affetme ve Empati / Çocuklar için Pozitif Psikoloji / İyi Yaşlanmak / İş Hayatında Pozitif Psikoloji / Çok kültürlülük Bağlamı
Ders Kodu ve Adı: PSK516 Varoluşçu Psikoterapi
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Varoluşçu psikoterapinin felsefi ve teorik temelleri / Varoluşçu felsefi akımların temel prensipleri / klinik pratik / fenomenoloji / varoluşçu psikoterapi tekniklerinin boyutları
Ders Kodu ve Adı: PSK517 Cinsel Terapiler 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi bilişsel davranışçı terapi üzerinden öğretilir. 
Ders Kodu ve Adı: PSK518 Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bağımlılık hakkındaki teoriler, bağımlılık döngüsü, bağımlılık kriterleri öğretilir. Bağımlı danışan ile nasıl törepatik ilişki kurulur ve yürütülür konularında bilgi verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK519 Oyun Terapisi I
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Oyunun Çocukların Hayatındaki Anlamı / Uyumlu ve Uyumsuz Çocuklarla Tedavi Süresince Oyun Aşamaları/ Oyun Terapisti, Gerekli Kişilik Özellikleri / Tedavi Uygulamasında Oyun Terapistinin Rolü
Ders Kodu ve Adı: PSK520 Oyun Terapisi II 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Çocuklarda sık karşılaşılan problemlerde oyun terapisi uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK521 Aile Terapileri ve Modelleri I 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Aile ve evlilik terapisi alanında öğrenilen teorik bilgiler çerçevesinde, aile ve çiftlerin sorunlarına yönelik formülasyon yapılması, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması ve müdahaleye yönelik becerilerin geliştirilmesi üzerinde durulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK522 Aile Terapileri ve Modelleri II 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Terapi uygulamaları süpervizyon kontrolünde yapılır. 
Ders Kodu ve Adı: PSK523 Psikoterapi ve Kültür 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Kültürel özelliklerin psikopatolojiler ve psikoterapi üzerindeki etkisi öğretilir. 
Ders Kodu ve Adı: PSK524 Gestalt Psikoterapi 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

Gestalt Psikoterapi yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.  

Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: PSK525 Psikodinamik Psikoterapi
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikodinamik psikoterapinin temelleri, yapısal model, topografik model, ego psikolojisi, nesne ilişkileri teorisi, bağlanma teorisi, psikodinamik görüşme ve değerlendirme, psikodinamik psikoterapi sürecinin özellikleri; aktarım, direnç, serbest çağrışım, rüyalar, yorumlama, mentalizasyon, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları ve psikotik bozukluklarda psikodinamik yaklaşım, intihar ve psikodinamik yaklaşım, savunma mekanizmaları dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK527 Kişilik Bozukluklarıyla Çalışma
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Kişilik bozuklukları / kişilik bozukluklarının gelişimi ve tanı kritlerleri / farklı teorik yaklaşımların kişilik bozukluklarına yaklaşımı / tedavisi ve psikoterapisi
Ders Kodu ve Adı: PSK528 Özel Çocuklarla Psikoterapi 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Yaygın gelişimsel bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar, mental retardayson, öğrenme bozukluğu, üstün zekalı çocuklar ve psikoterapi sürecinde bu çocuklarla çalışılması, okul ve aile işbirliği
Ders Kodu ve Adı: PSK529 İleri Gelişim Psikolojisi 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bu derste yaşam boyu gelişimin yeni araştırma bulguları ve kuramsal bilgiler ışığında tartışıl ve yaşa bağlı bilişsel, ahlaki, sosyal, duygusal değişmeler incelenir.
Ders Kodu ve Adı: PSK532 İleri Psikoterapi Kuramları 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Tarihsel olarak psikoterapi kuramları ele alınır. Psikoterapi kuramlarının insan doğasına bakışı, değişimde odaklandıkları nokta, terapistin konumu, değişimde terapisin ve danışanın sahip oldukları roller ve sorumluluklar hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapılır.
Ders Kodu ve Adı: PSK540 Psikolojik Değerlendirme II 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikoloji alanında kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Alanda sıklıkla uygulanan testlerin uygulanması ve raporlaması hakkında bilgi verilir. Uygulanan testlerin sonuçlarının klinik rapora nasıl dönüştürüldüğü ve rapor yazma yöntemleri öğretilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK566 Motivasyonel Görüşme 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Motivasyonel görüşme prensipleri, Değişim evreleri, Tasarlama öncesi dönem, Tasarlama dönemi,, Hazırlık dönemi, Eylem dönemi, Sürdürme dönemi,, Nüks dönemi üzerinde durulur. Motivasyonel görüşme ilkeleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: PSK562 Bağımlılığın Nörofizyolojisi 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Beyin ödül sistemlerinin tanımlanması, bağımlılık yapıcı ajanların beyindeki etkileri ve ödül sistemleri ile ilişkileri, bağımlılık yapıcı ajanların beyin fizyolojisinde oluşturdukları değişiklikler ve bunların davranışa yansımaları dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK560 Bağımlılık ve Sosyal Hizmetler 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Madde bağımlılığının türleri ve bağımlılığın dinamiklerinin yanında  madde bağımlılarının yaşadıkları sorunlar, bağımlıların psikososyal özellikleri anlatılır. Madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahaleleri üzerinde dururlur ve örnek vakalara yer verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK552 Bağımlılığın Temelleri 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bağımlılık riski yaratan ve koruyan etkenler, psikolojik, kalıtımsal, biyolojik ve sosyokültürel etkenler, biyopsikososyal model dersin içeriğini oluşturmaktadır
Ders Kodu ve Adı: PSK552 Bağımlılık Politikaları 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bu derste bağımlılık yapıcı maddelerin üretilmesi, dağıtılması, madde kullanımına bağlı sorunların saptanması ve bu sorunların tedavisi gibi konularda sosyal içerikli çözümler üretilmesine yönelik konular ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: PSK551 Bağımlılıklara Giriş 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Madde kullanım bozukluklarında temel kavramlar ve maddelerin özellikleri, kullanım biçimleri, entoksikasyon ve yoksunluklarında ortaya çıkan belirtiler ve kullanıcı özellikleri, diğer bağımlılıklar; kumar bağımlılığı, bilgisayar ve internet bağımlılığı vs. temel olarak ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: PSK568 Bağımlılık Hukuku ve Etik 
Kredi / AKTS: Kredi: 3 AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bağımlılık sorunu olan olguların ceza sorumlulukları, medeni haklarını kullanmaları ve topluma kazandırmalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Bağımlılık nerede suç, nerede hastalık, Bağımlılık ve medeni haklar, adli bağımlı olguların tedavisi, topluma kazandırılması konuları ele alınır.
Ders Kodu ve Adı:

PSK579 Klinik Psikolojiye Giriş

Kredi / AKTS:

Kredi: 3 AKTS:10

Ders İçeriği: Klinik psikolojide mesleki pratik ve dayandığı etik kurallar, psikolojik değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve psikoterapi kuramları dersin içeriğini oluşturur.