Ara Sınav Mazereti Duyurusu | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Ara Sınav Mazereti Duyurusu

Ara Sınav Mazereti Duyurusu

 Sınavı çakışan öğrenciler; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Web Sayfasındaki  “Sınav Çakışma Mazeret Dilekçesini”  önce Danışman hocasına onaylatıp sonra dilekçesini Dekanlığa teslim edecektir.
·      Sağlık Sorunlarından dolayı mazeret sınavına girecek öğrenciler İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Web Sayfasındaki  “Sınav Mazeret Dilekçesini” doldurarak ekinde sağlık raporu ile birlikte Dekanlığa teslim edecektir.
·      Dekanlık tarafından dilekçeleri onay verilen öğrencilerin listesi ilgili hocalara bildirilecek olup Öğrenciler Sınavları Ders Hocalarından takip edecektir.
·      Dekanlık tarafından onaylanmamış öğrenciler mazeret sınavlarına alınmayacaktır.
 
HKÜ ‘nün ilgili yönetmeliğine göre;
Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç (3) gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim eder. 
Final ve bütünleme sınavlarının mazereti olamaz.
 
 “Sınav Çakışma Mazeret Dilekçesi”
“Sınav Mazeret Dilekçesi”

NOT: Yönetmeliğe göre belirtilen tarihlerde dilekçesini teslim etmeyen öğrencilerin, dilekçeyi eksik bilgilerle teslim eden öğrencilerim dilekçeleri geçersiz sayılacaktır.
 
MAZERET DİLEKÇELERİNİN SON TESLİM TARİHİ 25.11.2016 TARİHİNE KADARDIR. BU TARİHTEN SONRA GELEN DİLEKÇELER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
 
                                                                                                                                                                                                       İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
                                                                                                                                                                                                                                                                                    DEKANLIĞI