Hakkımızda | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında ek kontenjanla ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Psikoloji Bölümünün temel amacı; temel psikoloji bilgisine sahip; öğrendiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen; eleştirel düşünebilen; bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yürütme yetkinliği olan; etik değerlerin ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde; yenilikleri takip eden; psikoloji biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşacak ve çalışacak nitelikli mezunlar vermek; yürüteceği özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalarla psikoloji biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programı zorunlu, alan seçmeli ve üniversite geneli seçmeli olmak üzere üç ana grup dersi içermektedir. Öğrenim süresi dört yıldır. İsteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alınabilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, ilgili yıla ait ders planında yer alan kredi yüküyle birlikte 240 AKTS yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program bünyesinde klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, bağımlılık psikolojisi tezli yüksek lisans programı ile klinik psikoloji doktora programı bulunmaktadır.

Misyonumuz: Uluslararası standartlarda yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek yetkinlikte, bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunan, toplum sorunlarına duyarlı, eleştirel düşünen, gelişime ve değişime açık, etik değerleri benimseyen araştırmacı ve uygulayıcı psikologlar yetiştirmek.

Vizyonumuz: Türkiye’de en iyi, dünyada da ilk yüz içinde yer alan, mezunlarının aranır olduğu uluslararası marka bir Psikoloji Bölümü olmak.

Temel Değerlerimiz: Akademik ve etik değerlere bağlılık; İnsan, toplum ve çevreye saygı; Toplumsal sorumluluk; Sürekli Gelişim; Yenilikçilik; Paydaş memnuniyeti; Adil Olmak; Çözüm odaklılık; Ekip Çalışması; Tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet