Yüksek Lisans | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının amacı ruh sağlığı alanında çalışacak klinisyen-uygulamacı ve bilim adamı kimliğini bütünleştirmiş uzmanlar yetiştirmektir. Türkiye’de şu anda ruh sağlığı alanında görülen uzman ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıyla, bu alandaki uzman gereksinimin giderilmesine, klinisyen bilim adamı modeline uygun olarak, öğrencilerin psikopatoloji ve psikoterapi alanında yapacakları araştırmalarla alanda ki bilgi üretimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Klinik psikoloji yüksek lisans programları, klinik uygulamada hem değerlendirme hem de psikoterapi alanında yetkin, araştırma ve yöntem bilgisine sahip, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Klinik psikoloji tezli yüksek lisans programı sonrası edinecekleri bilgi ve beceri donanımıyla, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak için gerekli alt yapıya sahip olacaklardır.

Program Yeterlilikleri
Araştırma planlama, uygulama ve yorumlama becerisi kazanır.
Bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi kazanır.
Psikoloji ile ilgili etik ilkeler ve yasal konular hakkında bilgi sahibi olur.
Psikoterapötik görüşme ilkelerini bilir ve uygulayabilir.
Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilir.
Farklı yaklaşımlar ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olur.
Teorik bilgileri ve araştırma verilerini pratiğe uygulamayı bilir.
Danışan, süpervizör, eğitmen ve meslektaşlarına karşı uygun ve profesyonel bir tutum sergileyebilir.
Klinik psikoloji alt alanıyla ilgili bilgi sahibi olur.
Çocuk, ergen ve yetişkin psikopatolojisi ile davranışlarını değerlendirme konularında ayrıntılı bilgi kazanır.
Klinik psikoloji alanında yapılmış olan çalışmaları kendi objektifinde değerlendirir.
Temel istatistik bilgilerini ayrıntılı bir şekilde yorumlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 ya da eş değer puan almış olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları
Başvuruların değerlendirilmesi;
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100  tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi;
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Değerlendirme 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavından 60 puanın altına alan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sözlü mülakata giremeyeceklerdir.

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, bağımlılık alanındaki insan kaynağı eksikliğini tamamlamayı sağlayacak eğitim ve araştırma olanakları sunmak ve bu alanda çalışacak donanımlı uygulayıcılar yetiştirmek amacıyla açılmış bir programdır. Hem kimyasal, hem eylemsel bağımlılıkları içermesiyle Ülkemizde ilk olarak açılan bu program, içeriği ve verdiği eğitimle, bağımlılık psikolojisinin uygulamasında ve teorik temelinde yetkinleşmiş, gerekli kuramsal alt yapıya ve uygulama becerisine dönük bilgi ve yetkinliğe sahip, toplumsal sorumluluk ve üst düzeyde meslek ahlakına sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bağımlılık Psikolojisi yüksek lisans programı ile Türkiye ve dünyadaki bilgi/düşünce üretimine katkı sağlaması, bağımlılık alanındaki diğer disiplinlerle işbirliği kurabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi ve böylesi bir donanıma sahip program mezunlarının ufku geniş, uygulamacı ve aynı zamanda bilimsel metodolojiye sahip uzmanlar olarak hem klinik saha uygulaması hem de akademik alanda aranan ve kariyerlerini sürdürebilen kişiler olabilmeleri hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri
Bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi kazanır.
Araştırma planlama, uygulama ve yorumlama becerisi kazanır.
Psikoloji ile ilgili etik ilkeler ve yasal konular hakkında bilgi sahibi olur.
Psikoterapötik görüşme ilkelerini bilir ve uygulayabilir.
Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilir.
Farklı yaklaşımlar ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olur.
Bağımlılık psikolojisi alt alanı ile ilgili bilgi sahibi olur.
Teorik bilgileri ve araştırma verilerini pratiğe uygulamayı bilir.
Danışan, süpervizör, eğitmen ve meslektaşlarına karşı uygun ve profesyonel bir tutum sergileyebilir.
Çocuk, ergen ve yetişkin psikopatolojisi ile davranışlarını değerlendirme konularında ayrıntılı bilgi kazanır.
Bağımlılık psikolojisi alanında yapılmış olan çalışmaları kendi objektifinde değerlendirir.
Madde bağımlılıkları ve eylemsel bağımlılıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olur.
Temel istatistik bilgilerini ayrıntılı bir şekilde yorumlar.