Lisansüstü Programlarına Başvurular Başladı | Psikoloji | HKU

PSİKOLOJİ

Lisansüstü Programlarına Başvurular Başladı

Lisansüstü Programlarına Başvurular Başladı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Kayıt İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir. Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN BAŞLIKLARI

 1. Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar
 2. İktisat, İşletme Doktora ve Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 3. Özel Hukuk Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 4. Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 5. Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Doktora ve Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 6. Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 7. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 8. Klinik Psikoloji Doktora ve Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 9. Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 10. Öğrenim Ücretleri
 11. Başvuruların Değerlendirilmesi
 12. Yatay Geçiş
 13. Önemli Tarihler
 14. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
 15. İletişim Bilgileri

 

LİSANÜSTÜ PROGRAM ve KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Doktora

Bütünleşik
Doktora

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan
Öğretim
(Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Doktora

İKTİSAT

15

10

10

5

5

5

İŞLETME

20

20

200

10

ÖZEL HUKUK

20

5

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI  İLİŞKİLER

10

15

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

15

15

10

3

3

3

2

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK

10

5

5

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ

20

KLİNİK PSİKOLOJİ

10

20

10İKTİSAT, İŞLETME DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 

İktisat ve İşletme Doktora Başvuru Koşulları (Yüksek Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Yüksek lisans mezunu olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CPE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PTE AKADEMİK= 50 Puan
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 25.02.2016 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 6. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

İktisat ve İşletme Bütünleşik Doktora Başvuru Koşulları (Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmuş olmak.
 3. ALES (EA) en az 80 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 80 puan türüne eşdeğer  puan almış olmak.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CPE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PTE AKADEMİK= 50 Puan
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 6. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 7. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 25.02.2016 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan YDS 55 puana eşdeğer puan almış olmaları.
 8. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı  uygulanır.

İktisat ve İşletme Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı  uygulanır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.

İktisat ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ortak) Doktora Başvuru Koşulları (Yüksek Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

                Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi arasında açılan ortak doktora programıdır. Dersler iki üniversitenin öğretim üyeleri tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde verilmektedir.

 1. Yüksek lisans mezunu olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CPE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PTE AKADEMİK= 50 Puan
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 25.02.2016 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 6. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ortak) Bütünleşik Doktora Başvuru Koşulları (Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmuş olmak.
 3. ALES (EA) en az 80 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 80 puan türüne eşdeğer  puan almış olmak.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CPE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PTE AKADEMİK= 50 Puan
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 6. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 7. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 25.02.2016 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan YDS 55 puana eşdeğer puan almış olmaları.
 8. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı  uygulanır.

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. Psikoloji mezunları için ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 4. Mülakat sınavından başarılı olmak.
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mülakat Sınavları 6 Eylül 2016 Salı saat 09:00 ile 17:00 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümleri dışında yapılan başvurularda Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 4. Mülakat sınavından başarılı olmak.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans programı Mülakat Sınavları 5 Eylül 2016 Pazartesi saat 09.00 ile 17.00 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Klinik Psikoloji Doktora Başvuru Koşulları (Yüksek Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji, Yüksek Lisans Klinik Psikoloji mezunu olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

 1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
 2. CPE – CAE = C Puan
 3. TOEFL İBT = 66 Puan
 4. PTE AKADEMİK= 50 Puan

NOT: Klinik Psikoloji Doktora Programı için 5 Ağustos 2016 Yazılı bilim sınavı saat 13:00’da, Sözlü Mülakat 14:00’da HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Binası HEAS 309 nolu sınıfta yapılacaktır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavından başarılı olmak.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Klinik Psikoloji 4 Ağustos 2016 Bilim Sınavı saat 09:30’da, Sözlü Mülakat 10:30’da HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu binasında HEAS 308-309-310 nolu sınıflarda yapılacaktır.

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavından başarılı olmak.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Klinik Psikoloji 4 Ağustos 2016 Bilim Sınavı saat 09:30’da, Sözlü Mülakat 10:30’da HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu binasında HEAS 308-309-310 nolu sınıflarda yapılacaktır.

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavından başarılı olmak.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Bağımlılık Psikolojisi 5 Ağustos 2016 Yazılı bilim sınavı saat 09:30’da, Sözlü mülakat sınavı 10:30’da HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu binasında HEAS 308 nolu sınıfta yapılacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 2. Lisansüstü programlarda ödemeler toplam ücret üzerinden kredi kartına taksitlendirilebilir.

PROGRAMLAR

ÜCRETLER

İşletme Tezli Yüksek Lisans

 

10.500 TL

 

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

 

9.500 TL

 

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

 

6.000 TL

 

İşletme Doktora

 

20.000 TL

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans

 

10.500 TL

 

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

 

9.500 TL

 

İktisat Doktora

 

20.000 TL

 

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

 

10.500 TL

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

 

10.500 TL

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

 

9.500 TL

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora

 

20.000 TL

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

 

10.500 TL

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

 

9.500 TL

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

 

12.500 TL

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans

 

12.500 TL

 

Klinik Psikoloji Doktora

 

50.000 TL

 

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

 

28.000 TL

 

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

 

22.000 TL

 

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans

 

20.000 TL

 

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)

 

23.750 TL

 

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)+Bilimsel Hazırlık

 

26.750 TL

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İktisat, İşletme, İşletme Uzaktan Öğretim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans programlarında;

 1. Kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.

 İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programlarında;

 1. Değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın için ALES (EA) puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın ALES (EA) puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %30’u ve Mülakatın Sınavının %20’i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 Klinik Psikoloji ve Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın ALES (EA) puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’u, Mülakatın Sınavının %15’i ve Yazılı Bilim Sınavının %15’i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın lisans not ortalamasının %40’u, Mülakatın Sınavının %30’i ve Yazılı Bilim Sınavının %30’i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 Klinik Psikoloji Doktora Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın ALES (EA) puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’u, Yabancı dil puanının %15’i, Mülakatın Sınavının %10’i ve Yazılı Bilim Sınavının %10’i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programlarında;

 1. Değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

YATAY GEÇİŞ

Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrenci adaylarımız aşağıda sıralanan belgelerle en geç 21 Ağustos 2016 tarihine kadar şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Enstitü tarafından ilgi Anabilim Dalıyla yapılan muafiyet yazışmaların sonucu öğrenci adayına 25 Ağustos 2016 tarihinde bildirilir ve ilgili programın kayıt tarihlerinde kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Aslı) (Transkript)
 3. Ders İçerikleri (Onaylı)

NOT: Yatay Geçiş için istenen belgeler en geç 21 Ağustos 2016 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru Tarihleri:

 1. Klinik Psikoloji Doktora, Klinik Psikoloji Tezli-Tezsiz ve Bağımlılık Psikolojisi Tezli YL için 31 Temmuz 2016
 2. Diğer bütün Lisansüstü Programlar için 21 Ağustos 2016

Mülakat Tarihleri:

1. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mülakat Sınavları

Tarih ve Saat: 6 Eylül 2016 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında
Yer: HKÜ Eğitim Fakültesinde

2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Mülakat Sınavları

Tarih ve Saat: 5 Eylül 2016 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında
Yer: HKÜ Eğitim Fakültesinde

3. Klinik Psikoloji Doktora 5 Ağustos 2016

Yazılı Mülakat Sınavı saat 13:00’da
Sözlü Mülakat Sınavı saat 14:00’da
Yer: HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda HEAS 309 nolu sınıfta

4. Klinik Psikoloji Tezli Tezsiz YL 4 Ağustos 2016

Yazılı Mülakat Sınavı saat 09:30’da
Sözlü Mülakat Sınavı saat 10:30’da
Yer: HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda HEAS 308-309-310 nolu sınıflarda

5. Bağımlılık Psikolojisi Tezli YL 5 Ağustos 2016

Yazılı Mülakat Sınavı saat 09:30’da
Sözlü Mülakat Sınavı saat 10:30’da
Yer: HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda HEAS 308 nolu sınıfta

 

Programlara Kabul Edilen Adayların Web Sitesinden İlanı:

 1. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Özel Hukuk için 24 Ağustos 2016
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı için 7 Eylül 2016
 3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme için 6 Eylül 2016
 4. Klinik Psikoloji Doktora, Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz, Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 8 Ağustos 2016
 5. İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programları için 24 Ağustos 2016

Kesin Kayıt Tarihleri:

 1. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Özel Hukuk için 29 Ağustos-02 Eylül 2016
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı için 8 Eylül 2016
 3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme için 7 Eylül 2016
 4. Klinik Psikoloji Doktora, Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz, Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans 8-12 Ağustos 2016
 5. İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programları için 29 Ağustos-02 Eylül 2016

 Ders Kayıtları:

 1. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders koordinatörleriyle ders kayıt işlemlerini yapacakları tarih 19-23 Eylül 2016

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Tezsiz Programlar için değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarına başvuru sırasında verdikleri telefon numaralarına bilgilendirme SMS’i, mail adreslerine de kayıt için bilgilendirme maili gönderilecektir. Gönderilen mailde kayıtlar için belirtilen tarihlerde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünde kesin kayıt işlemlerini yapabilirler.

Kayıt İçin gerekeli evraklarında eksiklik olan öğrenci adaylarımız kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
 2. Not döküm belgesi (Aslı)
 3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
 4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
 5. 4 adet fotoğraf
 6. İlgili programın öğrenim ücretinin yarıldığını gösterir banka dekontu.
 7. Kayıt yapılan tarihe kadar tecil süresinin devam ettiğini gösteren Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. İkametgâh belgesi (Aslı)
 10. Online Başvuru sonunda çıktısı alınan Online Başvuru Formu

 

Açıklama: http://sbe.hku.edu.tr/Dosyalar/images/indir.jpg

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

0342 211 80 90

 

Pelin FADILOĞLU

0342 211 80 90 Dahili 1400

 

Selin KALYONCU

0342 211 80 91 Dahili 1402

 

Bekir ÇİFTÇİ

0342 211 80 80 Dahili 1401

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ

0342 211 80 80 Dahili

PDR ve Eğitimde Ölçme Değerlendirme YL için

Arş. Görv. Saadet YAPAN

0342 211 80 80 Dahili 1501

Bağımlılık  Psikoloji ve Klinik Pskoloji için