Vize Sınavlarının Yapılacağı Sınıflar | Psikoloji | HKU

PSİKOLOJİ

Vize Sınavlarının Yapılacağı Sınıflar

Vize Sınavlarının Yapılacağı Sınıflar

2016-17 GÜZ DÖNEMİ İ.İ.S.B.F. ARA SINAV PROGRAMI
GÜN SAAT DERS DERSİN HOCASI SINAVA GİRECEK BÖLÜMLER SINIF
14.11.2016
PAZARTESİ
09:00-10:15 UTL151 Uluslararası Ticaret ve Lojistikçiler için İng. I (Z)/ENG101 English I  Okt. Büşra EREN UTL 202,203
İKT303 Ekonometri I (Z) Öğr. Gör. Zeynep KÖSE İKT 207
UTL419 Ağ Optimizasyonu ve Sistem Tasarimi (AS) Doç. Dr. Bouchra Soummakie UTL 304
HUK207 Anayasa Hukuku (Z) Prof. Dr. Hasan TUNÇ SBU YA4
PSK305 Psikopatoloji I Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR PSK 101,102,AMFİ4
İŞL221 Kriz Yönetimi Doç. Dr. Mazlum ÇELİK AS 205,206
10:30-11:45 PSK205 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL PSK 101,207,103,104
SBU211 Çağdaş Siyaset Akımları (AS) Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESER SBU 202,203
HUK401 İdari Yargılama Hukuku (AS) Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN SBU 204
UTL421 İthalat-İhracat Uygulamaları (AS)  Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ UTL 205
İŞL323 Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi (AS) Doç. Dr. Mazlum ÇELİK AS 304
12:30-13:45 MAT101 Matematik I (Z)/MAT103 Temel Matematik Öğr. Gör. Serkan ARACI İKT/İŞL/UTL/SBU KALANLAR 101,102,103,104
ITL317 Logistics Plannig and Modelling Techniques (AS) Doç. Dr. Bouchra Soummakie AS 205
PSK403 Psikolojide Güncel Araştırmalar Öğr. Gör. Mediha ÖMÜR PSK 001,204,304
14:00-15:15 İŞL305 Maliyet Muhasebesi (Z) Doç. Dr. Hilmi E. YAYLA İŞL 103
PSK207 Kişilik Kuramları I  Öğr. Gör. Mediha ÖMÜR PSK 001,YA2,101,102,104
PNR101 Introductıon to Political Science (Z)/PNR105 Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESER SBU 203
İKT203 Makro İktisat Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ İKT 204
İKT409 Küresel Ekonomide Rekabet (Z) Doç. Dr. Filiz GÖLPEK İKT 205
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Z)  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 304
15:30-16:45 HUK201 Hukuka Giriş (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL İŞL/UTL 202,203,204
SBU303 Uluslararası Hukuk (Z) Yrd. Doç. Sümeyra ALTINER COŞKUN SBU 205,304
İNG101 İngilizce I Okt. Esra CAN PSK 001,103,104
17:00-18:00 STA201 Statistics (Z) Doç. Dr. Bouchra Soummakie UTL 202
İŞL206/İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği      (AS/SS) Doç. Dr. İ. Sani MERT AS/SS 001,102,103,104
15.11.2016
SALI
09:00-10:15 PSK111 Sosyal Psikoloji I Öğr. Gör. Mediha ÖMÜR PSK 001,YA2
UTL141 Dış Ticaret için Ekonomi I (Z)/ İKT101 İktisada Giriş Prof. Dr. Selim ERDOĞAN UTL 202,203
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. İ. Sani MERT İŞL/SBU 204,205
10:30-11:45 PSK223 Liderlik Psikolojisi Öğr. Gör. Mediha ÖMÜR PSK 001,103,104
UTL401 Uluslararası Lojistik Yönetimi (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 304
SOC301 Research Methodology in Social Science(Z) Yrd. Doç. Dr. Kieran E. Uchehara SBU 204
İKT301 Uluslararası İktisat I (Z) Öğr. Gör. Zeynep KÖSE İKT 202,203
12:30-13:45 SBU401 Türk Dış Politikası I (Z)  Doç. Dr. Ali Serdar ERDURMAZ SBU 304
PSK425 Kişilik Bozuklukları Doç. Dr. Hanna Raşel SCHERLER PSK 103,104,207
MTH103 Mathematics (Z)/ MTH101 Mathematics I Öğr. Gör. Serkan ARACI SBU 204
14:00-15:15 İKT101 İktisata Giriş I (Z) Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN İKT 204
PSK315 Atipik Çocuk Psikolojisi Uzm. Ali KARAYAĞMURLU PSK 001,101, 103,104
HUK309 İdare Hukuku (AS) Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN AS 202,203
UTL303 Uluslararası Pazarlama (Z) Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ UTL 205
15:30-16:45 İKT201 Mikro İktisat I (Z)/İKT207 KALANLAR Doç. Dr. Filiz GÖLPEK İKT/UTL KALANLAR 103
İKT405 Finansal İktisat (Z) Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ İKT 204
UTL423 Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 304
PNR215 Introduction to International Relations  I (Z)/PNR103  Introduction to International Relations Doç. Dr. Ali Serdar ERDURMAZ SBU YA4
İŞL401 Muhasebe Denetimi (Z) Doç. Dr. Hilmi E. YAYLA İŞL 206,207
17:00-18:00 İŞL020 Değişim ve İnovasyon (SS) Doç. Dr. İ. Sani MERT SS 103,104
16.11.2016
ÇARŞAMBA
09:00-10:15 PSK303 Psikolojik Testler Uzm. Ezer Avcı PSK YA4,101,103
İKT411 İktisat Politikası (Z) Prof. M. Hanifi ASLAN İKT 102
SBU101 Siyaset Bilimine Giriş (Z) Yrd. Doç. Dr. Bilal ÇIPLAK İKT/İŞL/SBU KALANLAR 001
ITL301 Operations Research I (Z)/UTL301 Yön Eylem Araştırmaları  Prof. Dr. Nilgün MORALI UTL 304
10:30-11:45 İKT227 Uluslararası İktisat  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü UTL 101
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik (Z) Doç. Dr. Mazlum ÇELİK İŞL 202,203
PSK213 Eğitim Psikolojisi Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK PSK YA4,103,104
12:30-13:45 ENG401 English VII (Z) Okt. Büşra EREN SBU 304
PNR201 Political Theory I (Z)/PNR201  Prof. Dr. Harun ARIKAN SBU 101,102
İŞL201 Genel Muhasebe I (Z) Doç. Dr. Hilmi E. YAYLA İKT/İŞL/KALANLAR 103,104
14:00-15:15 İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi  (AS) Doç. Dr. Mazlum ÇELİK AS 202
ITL121 Principles of Mathematics (Z)/MTH101 Mathematics  Prof. Dr. Nilgün MORALI UTL 205,206
PSK407 Psikofarmakoloji Uzm. Ali KARAYAĞMURLU PSK 102,103,104
15:30-16:45 İKT305 Finansal Piyasalar (Z) Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN İKT 102
ENG101 English I (Z)/İNG101 Okt. Esra CAN SBU 101
İŞL223 Tüketici Davranışları (Z) Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ İŞL 103,104
17:00-18:00 İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik (SS) Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM SS 101,102,103,104
17.11.2016
PERŞEMBE
09:00-10:15 İŞL203 Yönetim ve Organizasyon (Z) Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM İŞL 101,102
ENG201 English III (Z)/İNG201 Okt. Mehmet KILIÇ SBU YA2
PSK203 Gelişim Psikolojisi I Öğr. Gör. Mehmet DİNÇ PSK 001,204, 304,103,104
10:30-11:45 İKT101 İktisata Giriş I (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ İŞL/SBU KALANLAR 001,103,104
UTL203 Lojistik Bilişim Sistemleri(Z)  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 202
ECO101 Introduction to Economics I Doç. Dr. İbrahim Sani MERT SBU 203
12:30-13:45 PSK101 Psikolojiye Giriş I Nur KABAOĞLU PSK YA2,101,104
İKT401 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi (Z) Öğr. Gör. Zeynep KÖSE İKT 203
PNR403 Middle East Policy (Z)  Yrd. Doç. Bilal ÇIPLAK SBU 304
İŞL217 İnsan Kaynakları Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE AS 103
14:00-15:15 İKT221 Enerji Ekonomisi (AS) Öğr. Gör. Zeynep KÖSE AS 205,206
UTL425 Simülasyon, Modelleme ve Optimizasyon (Z)  Prof. Dr. Nilgün MORALI UTL 304
PNR213 Comparative  Politics I (Z) /SBU213 Karşılaştırmalı Politika  Yrd. Doç. Dr. Kieran E. Uchehara SBU 202,203
ITL319 Business Finance (Z) Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ UTL 102
İŞL327 Örgüt Psikolojisi (Z) Doç. Dr. İ. Sani MERT İŞL 103,104
15:30-16:45 SBU321 Kamu Yönetimine Giriş (AS) Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN AS 001,204
MAN121 Introduction to Business Administration (Z)/MAN108 Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ UTL 101,102
İKT425 İktisadi Birleşmeler (AS) Öğr. Gör. Zeynep KÖSE AS 304
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK PSK YA2,103,104
17:00-18:00 İŞL009 İmaj ve  Saygınlık Yönetimi (SS)-  İŞL322  İmaj ve  Saygınlık Yönetimi Doç. Dr. Mazlum ÇELİK SS 103,104
18.11.2016
CUMA
09:00-10:15 PSK105 Psikoloji Tarihi Öğr. Gör. Mehmet DİNÇ PSK YA2,304,204, 103,104
MAN201 General Accounting I (Z)  Doç. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA UTL 102
İKT205 İktisat Tarihi I (AS) Prof. Dr. Selim ERDOĞAN AS 204
10:30-11:45 İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I (Z) Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE İŞL 103,104
SBU301 Siyaset Sosyolojisi (Z) Prof. Dr. Harun ARIKAN SBU 204,205
PSK225 Fizyolojik Psikoloji /PSK103 Fizyolojik Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL PSK 101
İŞL433 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (Z) Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE İŞL 102
UTL429 Tehlikeli Madde Lojistiği (AS)  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 206
 12:30-13:45 SBU209 Diplomasi Tarihi I (Z)  Prof. Dr. Harun ARIKAN SBU 202,203
İKT215 Kamu Ekonomisi I (Z) Prof. Dr. Selim ERDOĞAN İKT 101,102
İŞL301 Envanter-Bilanço (AS) Doç. Dr. Hilmi E. YAYLA AS 204
PSK301 Psikoterapi Yaklaşımları I Doç. Dr. Hanna Raşel SCHERLER PSK 001,103,104
14:00-15:15 SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ İKT 304
ENG301 English V (Z)/İNG301 Okt. Mehmet KILIÇ SBU 205,206,207
İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi (AS) Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ AS 001,101
15:30-16:45 UTL205 Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler (AS) Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ UTL 101
PSK319 Çocuk ve Adalet Prof. Dr. Zeynep Bengi SEMERCİ SÖZÜER PSK YA4,102
SBU405 Soğuk Savaş Sonrası Türk Amerikan İlişkileri  (AS) Yrd. Doç. Bilal ÇIPLAK SBU 203
SOC101 Introduction to Sociology (Z)/SOC103 Yrd. Doç. Dr. Kieran E. Uchehara SBU 204
İKT407 Türk Vergi Sistemi (Z) Prof. Dr. Selim ERDOĞAN İKT/İŞL 103,104
17:00-18:00 İŞL005 İş Etiği (SS) Doç.Dr. İ. Sani MERT SS 103,104
19.11.2016
CUMARTESİ
09:00-10:15 UTL427 İntermodal Taşımacılık Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER ÇAVAŞ UTL 104
İKT001 Finansal Okuryazarlık I (SS)- İKT225 Finansal Okuryazarlık Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ SS 205,206
10:30-11:45 İŞL303 İşletme Finansmanı (Z) Doç. Dr. Hilmi E. YAYLA İŞL 101,102
İKT403 Türkiye Ekonomisi (Z) Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ İKT/SBU 103,104
12:30-13:45 SBU305 Türk Siyasal Hayatı I (Z) Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN SBU 304
PSK227 Sağlık Psikolojisi Uzm. Ezer Avcı PSK 103,104
14:00-15:15 İST101 İstatistik I Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ PSK 002,103,104
İST201 İstatistik I (Z) Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ İKT/İŞL/UTL KALANLAR 304,  204
15:30-16:45 İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme (SS)/İŞL325 Yeni Ürün Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ SS 101,102
17:00-18:00 İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı (SS)/İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ AS/SS 101,102
DERSİN HOCASI İLE GÖRÜŞÜNÜZ İKT309 Ulaştırma Ekonomisi Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ UTL 305
UTL103 Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri Öğr. Gör. Ahmet ÇETİNDAŞ UTL 305
UTL101 Uluslararası Ticarete Giriş Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKBEN UTL 305